Nyheter  Onsdag 18. januar 2023

Valdres Sommerbrass 2023 - i "eksil" på Bjerkely 26. juni - 1. juli

Nytt fordypningstilbud for musikanter mellom 19 og 22 år, og høyere øvre aldersgrense på UNG Dirigent og UNG Komponist. Det er noen av nyhetene når årets utgave av Valdres Sommerbrass arrangeres på Bjerkely Folkehøyskole i Åsnes kommune 26. juni - 1. juli. Påmeldingsfrist 1. mai.

Sommerbrass 23 1

Velkommen til den fjerde utgaven av Valdres Sommerbrass - vår nasjonale sommerkursuke for musikanter i skolekorpsalder. Denne gangen utenfor Valdres.

Kurslokalene i Valdres skal nemlig få en ansiktsløftning i sommerferien og det betyr at lokalene i Vestre Slidre blir i overkant preget av pussestøv, maling og snekring i den perioden kurset skal foregå. Derfor har vi landet på å gjennomføre årets sommerbrass et annet sted som vi har gode erfaringer med fra tidligere, nemlig Bjerkely Folkehøgskole i Åsnes kommune.

Kursuken vil fortsatt hete Valdres Sommerbrass, slik at ingen trenger å være i tvil om hva det er dere melder seg på. Men det blir altså i selvpålagt "eksil" i år, og så regner vi med å være tilbake i godt gjenge i Valdres igjen i 2024.

Du trenger ikke spille i korps for å delta på Valdres Sommerbrass. Du trenger heller ikke være medlem i en spesiell organisasjon. Du kan like gjerne være elev i en kulturskole, spille i et orkester eller annet ensemble, men på spillekursene må du spille enten messing- eller slagverkinstrumenter for å kunne delta. På kursene UNG Komponist og UNG Dirigent kan du delta helt uavhengig av hovedinstrument.

Som vanlig vil det være mulig å overnatte fra kvelden før kursstart mot et tillegg i prisen for de som har lang reisevei.

_______________

KURSOVERSIKT:

Spillekurs 1: 9 - 11 år 28. juni - 1. juli *. Deltakeravgift: 3700, -

Spillekurs 2: 12 - 15 år 26. juni - 1. juli. Deltakeravgift: 4950, -

Spillekurs 3: 16 - 19 år 26. juni - 1. juli. Deltakeravgift: 4950, -

Spillekurs 4 - Fordypning: 19 - 22 år 26. - 27. juni. Deltakeravgift: 1850, -

Spillekurs 4 - Fordypning Pluss: 19 - 22 år 26. juni - 1. juli. Deltakeravgift 5500, -

UNG Dirigent-kurset: 15 - 22** år 1. - 6. august Deltakeravgift: 5500, -

UNG Komponist-kurset: 15 - 22** år 1. - 6. august Deltakeravgift: 5500, -

* Merk at Spillekurs 1 og Spillekurs 4 har kortere varighet og begynner /slutter på andre datoer enn de øvrige kursene.

** Ved ledig kapasitet kan det åpnes opp for eldre deltakere på dirigent- og komponistkursene.

Påmeldingsfrist: 1. mai - påmeldingen er bindende

_______________

Spillekurs med fokus på messing og slagverk

Spillekurs 1, 2 og 3 har hovedfokus på musikanter fra skolekorps med brassbandbesetning, men andre messingblåsere og slagverkere fra janitsjarkorps, andre orkestre og ensembler eller kulturskoler selvsagt også hjertelig velkommen til å delta.

På spillekursene er det stort fokus på kammersamspill og gruppeundervisning, musikklære, dirigering, kor, gehørspill, pust og valgfag som improvisasjon og komposisjon. Og så blir det litt felles storkorps også. I tillegg blir det selvsagt også lærerkonsert, huskonserter og avslutningskonserter.

Spillekurs 1 er et firedagers kurs for de yngste og ferskeste musikantene, i alder 9 - 11 år som begynner to dager etter de øvrige kursene, men avsluttes samtidig med felles konsert. Spillekurs 1 har mye fellestid, men kan bli delt i grupper etter hvor ferske musikantene er, slik at selv en musikant som bare kan noen få toner også vil ha utbytte av kurset, på lik linje med de som har spilt en liten stund. Våre ledere, og ikke minst vår våkne nattevakt, sørger for trygge rammer for de yngste musikantene.

Spillekurs 2 er et seksdagers kurs for de som har spilt noe lenger, og er i alderen 12 - 15 år. Kursdeltakerne bør ha spilt en stund, og ha oppnådd et visst ferdighetsnivå. Kurset legger vekt på kammermusikk, musikkunnskap (teori/hørelære/musikkhistorie m.m.) og hovedinstrument. I tillegg er det masterclass-tilbud om ulike temaer* og de blir introdusert for komposisjon og dirigering.

* Masterclass-temaene vil variere noe fra år til år avhengig av hvem som er instruktører på Sommerbrassen.

Spillekurs 3 er for dere som begynner å få mer solid fartstid på sitt instrument, og kurset legger vekt på kammermusikk, musikkunnskap på høyere nivå (teori/hørelære/musikkhistorie m.m.) og hovedinstrument. I tillegg er det masterclass-tilbud om ulike temaer* som instrumentkunnskap, pust, prøvespillforberedelser og clinics i komposisjon og dirigering.

* Masterclass-temaene vil variere noe fra år til år avhengig av hvem som er instruktører på Sommerbrassen.

Nye spillekurstilbud - med høyere aldersgrenser

De største nyhetene i år, ved siden av eksiltilværelsen, er lanseringen av Spillekurs 4 - Fordypning, og Spillekurs 4 - Fordypning Pluss. Målgruppen for begge disse kurstilbudene er unge utøvere på messing og slagverkinstrumenter i aldersgruppen 19 - 22 år, og som holder et høyt nivå.

Spillekurs 4 - Fordypning er et kort og intenst todagers kurstilbud som en real øvingsboost inn mot ferien. Kurset passer for utøvere på høyt nivå. Dette kurset begynner om morgenen 26. juni og avsluttes 27. juni på kvelden.

Spillekurs 4 - Fodypning Pluss er for de som ønsker å være med hele kursuken fra 26. juni til 1. juli. Kurset er likt med Spillekurs 4 de to første dagene, mens resten av uken vil en del av kurset være likt med Spillekurs 3, samtidig som det gis rom for mer egenøving, mer tid med pianist, og det blir også mer om komposisjon og dirigering enn de andre spillekursene har.

UNG Dirigent- og UNG Komponist-kursene

Det unike med Valdres sommerbrass er at det foregår dirigentkurs og komposisjonskurs parallelt med spillekursene, og at disse knyttes tett sammen. Dermed får alle deltakere jobbe på tvers av musikalske fagfelt, og bli kjent med hverandre og nye arbeidsmetoder gjennom workshops, clinics og lignende.

UNG Komponist-kurset arrangeres i samarbeid med Norges musikkhøgskole og De unges orkesterforbund - UNOF. På kurset blir det undervist i musikkunnskap/teori, komposisjon, partiturlesing, utprøving av egne ideer med øvingsensemble, workshops og mesterklasser.

UNG Dirigent-kurset arrangeres i samarbeid med De unges orkesterforbund - UNOF. På kurset vil repertoar, partituranalyse og -forståelse, dirigentteknikk, praktisk arbeid og prøveteknikk, MAS (dirigentens musikalske, administrative og sosiale roller og oppgaver), instrumentkunnskap, praksistid med øvingsensemble og korps være blant temaene på timeplanen.

Disse to kursene er også åpne for deltakere som ikke spiller et messing- eller slagverkinstrument. Tidligere år har eksempelvis strykere, treblåsere, sangere og pianister deltatt på disse to kursene.

Sommerkurs handler om mer enn musikk

Sommerbrassen handler ikke bare om musikk, selv om musikalsk påfyll og inspirasjon selvsagt er det aller mest sentrale. Sommerbrassen er også å møte gamle og nye venner, morgenjoggen (for de helt spesielt interesserte), badeturer (der det er mulig), volleyballturneringer, brettspill, quiz-konkurranser og mye annet. Våre eminente unge ledere fra KUR - Korpsnetts Ungdomsråd, har flere års erfaring med å engasjere deltakerne på fritiden. KUR arrangerer også Åpen scene en av kveldene i løpet av kursuken, der alle former for talenter kan få blomstre. Kanskje oppdages det nye skuespillertalenter eller en kommende Stand-up-stjerne i løpet av Sommerbrassen?

Alle med

Mulighet for redusert deltakeravgift

Vi i Korpsnett Norge er opptatt av at alle skal ha muligheten til å delta på sommerkurs. Som et ledd i vår inkluderingsplattform Korps for alle, har vi derfor mulighet for å tilby redusert deltakeravgift på Valdres Sommerbrass for deltakere fra familier med lav inntekt (lenke til søknadsskjema ligger nederst på siden). Det er den enkelte familie som søker direkte uten at dere trenger gå via korpset deres. Alle søknader behandles konfidensielt av oss. Merk at der korpsene dekker deler av deltakeravgiften, er det deltakerens egenandel som dere kan søke å få dekket.

2022-priser

I tillegg til muligheten for å søke om redusert avgift har vi valgt å holde alle deltakeravgiftene på samme nivå som i 2022, selv om den generelle prisstigningen har økt kraftig det siste året.

_______________

Valdres Sommerbrass arrangeres i samarbeid med og støtte fra:

Samarbeidspartnere VSB 1 1