Nyheter  Fredag 8. april 2022

Valdres Sommerbrass - nasjonalt sommerkurs for unge utøvere 1. - 6. august

Spillekursene på Valdres Sommerbrass er mest for deg som er mellom 9 og 19 år, og som spiller messinginstrumenter eller slagverk. Men på dirigentkurset og komponistkurset kan du delta uansett hvilket hovedinstrument du har.

Laerere banner VSB 2

På Valdres sommerbrass tar vi imot musikanter på alle nivåer, og kurset passer aller best for deg som er ivrig, vil lære mer og ønsker å komme tett på lærerne og andre deltakere. På Valdres sommerbrass blir du sett!

Valdres Sommerbrass 2022 arrangeres i de flotte lokalene i Vestre Slidre kulturhus og Vestre Slidre skule i perioden 1. - 6. august.

Velg Valdres sommerbrass i år hvis du vil:

 • Komme tett på nye mennesker – både deltakere og lærere
 • Er nysgjerrig og ivrig etter å lære mer
 • Jobbe kammermusikalsk og pushe grensene dine
 • Få dypere innsikt i livet som musiker, komponist og dirigent
 • Oppleve stor framgang og sterk mestringsglede
 • Møte musikken fra ulike innfallsvinkler

Tre spillekurs, et dirigentkurs og et komponistkurs

Det unike med Valdres sommerbrass er at det foregår dirigentkurs og komposisjonskurs parallelt med spillekursene og at disse knyttes tett sammen. Dermed får alle deltakere jobbe på tvers av musikalske fagfelt, og bli kjent med hverandre og nye arbeidsmetoder gjennom workshops, clinics og lignende.

Det arrangeres fem ulike kurs, tre aldersdelte spillekurs, et dirigentkurs og et kurs i komposisjon i 2022. Spillekurset for de yngste varer i 4 dager, de øvrige varer i 6 dager.

Kursoversikt

Spillekurs 1: 9 - 11 år 1. - 4. august Deltakeravgift: 3700, -
Spillekurs 2: 12 - 15 år 1. - 6. august Deltakeravgift: 4950, -
Spillekurs 3: 16 - 19 år 1. - 6. august Deltakeravgift: 4950, -
UNG Dirigent-kurset: 15 - 20* år 1. - 6. august Deltakeravgift: 5500, -
UNG Komponist-kurset: 15 - 20* år 1. - 6. august Deltakeravgift: 5500, -

* Ved ledig kapasitet kan det åpnes opp for eldre deltakere på dirigent- og komponistkursene.

UNG Komponist-kurset arrangeres i samarbeid med Norges Musikkhøgskole og De unges orkesterforbund - UNOF. Ung Dirigent-kurset arrangeres i samarbeid med De unges orkesterforbund - UNOF. Det er ikke krav om messinginstrumenter eller slagverk som hovedinstrument på disse to kursene.

NB: Påmelding er bindende

Lærerne våre

 • Bente Illevold - musikalsk leder for spillekursene + euphonium/bariton/tuba
 • Grethe W. Tonheim - trombone
 • Erlend Aagard-Nilsen - trompet/kornett/flygelhorn/horn
 • Mari Hauglum Bermingrud - trompet/kornett/flygelhorn/horn + spillekurs 1
 • Anders Kregnes Hansen - slagverk
 • Sofia Rentzhog - pianoakkompagnatør + musikkteori

 • Rune Rebne - kursleder UNG Komponist
 • Anna Berg - instruktør UNG Komponist

Repetitør - pianist

På Valdres sommerbrass har vi en knakende god repetitør og pianist med på laget, og det gir deg en ekstra mulighet for å være aktiv deltaker på mesterklasser.

Enetimer

Det vil være mulig å få enetimer med alle våre dyktige lærere i tillegg til alt det andre som selvsagt hører med på timeplanen på sommerkurset, som kammersamspill, instrumentgrupper, musikklære/teori, masterclass, clinics, huskonserter, lærerkonsert osv. osv.

Lyst til å bli med?

Du finner påmeldingsskjemaer og mer informasjon om kursene og instruktørene i lenkene nederst på siden.

Mulighet for redusert deltakeravgift

Som et ledd i vår inkluderingsplattform Korps for alle, har Korpsnett Norge mulighet for å tilby redusert deltakeravgift på Valdres Sommerbrass for deltakere fra familier med lav inntekt (lenke til mer informasjon og søknadsskjema lenger nede på siden).

________________________________________________________

Valdres Sommerbrass arrangeres med støtte fra:

 • Sparebankstiftelsen DNB / Dextra - Program for unge utøvere
 • Musikkens studieforbund
 • Innlandet fylkeskommune
 • Kulturskolene i Valdres

Påmelding spillekurs 1,2 og 3 Påmelding UNG Dirigent og UNG Komponist Redusert deltakeravgift Alt om Valdres Sommerbrass 2022

Samarbeidspartnere VSB 2