Nyheter  Mandag 23. januar 2023

Vårspill for voksne - Lillestrøm 22. - 23. april

Korpsnett Norge har gleden av å invitere til Vårspill, en samspillhelg for voksne musikanter med dirigent John Philip Hannevik som musikalsk leder. Påmeldingsfristen er 20. februar, men erfaringsmessig er det lurt å være tidlig ute.

Lørdag 22. og søndag 23. april inviterer vi voksne musikanter til Vårspill, en inspirerende seminarhelg med Philip Hannevik som musikalsk leder. Stedet er Lillestrøm kommunes nye øvings- og konferansesal Tellus i bygget Intro, som ligger vis á vis Lillestrøm Kultursenter.

John Philip Hannevik foto Jeroen van der Kooij

Musikalsk leder John Philip Hannevik

John Philip Hannevik har hovedfag i musikkvitenskap (MA) fra Universitetet i Oslo, og arbeider på heltid som dirigent, arrangør og utøver. Han har ledet brassband, janitsjarkorps, kor og symfoniorkestre på toppnivå i Norge, og han har arrangert og dirigert på CDinnspillinger og konserter for noen av Norges fremste artister.

Philip var finalist ved EBBAs internasjonale dirigentkonkurranse i 2003, og han har reist som musiker i en rekke land i Europa, Afrika, Nord- og Sør-Amerika.

Philip har tidligere vært musikalsk leder for Oslofjord Brass (som han var med og startet), Sandefjord Brass Symposium, Vestre Aker Musikkorps, Molde Brass Band, Drammen Konsertorkester, Templet Hornorkester og Frelsesarmeens Territoriale Hornorkester. Han er nå musikalsk leder for Nittedal og Hakadal janitsjar, Sørum Musikklag og Windcorp Brass Band (Sverige).Han er fast gjestedirigent hos mange av Norges fremste korps og ensembler, og blir ofte invitert til ensembler i inn- og utland.

Praktisk info

Dato: Lørdag 22. og søndag 23. april.

Tid: 10:00 - 16:00 begge dager.
Det legges opp til en liten oppsummeringskonsert 15:30 - 16:00 søndag.

Adresse: Kirkegata 11, 2000 Lillestrøm.
Dette er Lillestrøm kommunes øvings- og konferansesal Tellus, som ligger i bygget Intro, vis á vis Lillestrøm Kultursenter.

Deltakeravgift: 1450, - kroner
Deltakeravgiften inkluderer dirigenthonorar, lokalleie, notemateriell og enkel lunsj hver dag.
NB: Overnatting er ikke inkludert.

Påmeldingsfrist: 20. februar (påmeldingen er bindende)

__________________

Vårspill inngår som en separat del av programmet for Landsmøteuken 2023, og arrangeres parallelt med Korpsnett Norges landsmøte som arrangeres i Lillestrøm kultursenter samme helg. Programmet for Landsmøteuken 2023 består av en rekke små og store foredrag og kurs, noen som webinar, andre med fysisk frammøte. Landsmøtet og en del av kursene er forbehold medlemmer i Korpsnett Norge. Andre deler er programmet er åpent for alle.

Vårspill er et av tilbudene som er åpent for alle uavhengig av organisasjonstilknytning.

Påmelding til Vårspill 2023

Samtykke til lagring av personopplysninger

Opplysningene deles ikke med tredjepart og benyttes bare til denne påmeldingen og gjennomføringen av dette kurset. Noen opplysninger lagres i samband med behov for dokumentasjon og krav til dette. Opplysninger om allergier, medisinbruk, sykdom eller andre sensitive opplysninger samles inn for deltakerens egen sikkerhet, og deles bare med personer som har nødvendig, legitimt behov for å motta slike opplysninger. Alle sensitive data slettes umiddeltbart etter at kurset er avsluttet.Her finner du Lov om behandling av personopplysninger: https://lovdata.no/dokument/NL...

Forbehold vedrørende gjennomføring og kriterier for deltakelse, bl.a. som følge av koronasituasjonen

Selv om det per nå ikke foreligger reguleringer som hindrer eller begrenser gjennomføring i forbindelse med pandemi eller andre forhold, vil gjennomføring av kurset vil være avhengig av statlige og kommunale myndigheters til enhver tid gjeldende forskrifter og reguleringer for gjennomføring.

* Dersom kurset skulle bli avlyst på grunn av slike endringer (force majeure) vil innbetalt kursavgift bli tilbakebetalt i sin helhet.

* Unngå å reise til kurset ved mistanke om smitte av Covid19.

* Kravene til karantene varierte gjennom Covid19-pandemien. Dersom nye karanteneregler innføres, og noen havner i karantene like i forkant av, eller underveis i kurset, vil de til enhver tid gjeldende karantereglene være styrende for hvordan dette løses.