Nyheter  Mandag 17. januar 2022

Veilederen "Smittevern for musikkøvelser" er oppdatert (17.01.2022)

Norsk musikkråd / Musikkens studieforbund har oppdatert smittevernveilederen med de siste anbefalingene og reglene fra myndighetene.

Veilederen er utarbeidet for at musikkøvelser kan gjennomføres på en forsvarlig og akseptert måte. I tillegg til nasjonale bestemmelser er det viktig å følge med på begrensninger som blir satt i den enkelte kommune.

Lettelser i smitteverntiltakene fra 14. januar

  • For barn og unge under 20 år anbefales gruppestørrelser innendørs på omtrent 20 personer, eller etter kohort eller klasse.
  • For voksne som øver innendørs gjelder anbefalingene om avstand og det er anbefalt at det ikke deltar flere enn 20 personer pr gruppe.
  • Utover de generelle anbefalingene for godt smittevern kan utendørs musikkøvelser gå som normalt, både for voksne, barn og unge.

Flere grupper kan benytte samme øvingsareal. Det anbefales god ventilasjon/lufting i situasjoner der en oppholder seg i samme rom som det ikke er hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære.

For arrangementer (konserter) skal antallsbestemmelser i større grad harmonisere med størrelsen på arrangementslokalet. Dette vil regjeringen komme tilbake til. I første omgang kan det delta 200 personer på innendørs konserter med faste, tilviste plasser.

Arrangementer i tilknytning til fritidsaktiviteter for barn og unge som samler deltakere fra ulike steder er ikke lenger anbefalt utsatt eller avlyst.

Kilder:

Ikke gjennomfør musikkaktivitet med mindre du er trygg på at aktiviteten ikke bidrar til unødig smitterisiko og at den kan utøves i samsvar med anbefalingene.

Veilederen er utarbeidet i samarbeid med Musikkens studieforbund, og representanter fra kor-, korps-, band- og orkesterorganisasjonene. Veilederen er fortløpende revidert opp mot myndighetenes bestemmelser. Senest oppdatert 17. januar 2022, i lys av lettelser fra 14. januar.

Du kan lese alt om, og laste ned "Smittevern for musikkøvelser" her