Nyheter  Fredag 8. mai 2020

Vi har blitt hørt

Kulturminister Abid Q Raja øker tilskuddsordningen for idrett og frivillighet til totalt 1 milliard kroner i forbindelse med revidert statsbudsjett som behandles tirsdag. Nå skal loppemarkedene, kiosksalget og alle de andre områdene korpsorganisasjonene ønsket å få med inn i ordningen telle med.

Abid Raja foto Skjalg Vold

Kulturministeren la fram nye rammer og justeringer for tiltakspakken i dag.

Dagens pressekonferanse foran kulturdepartementet var preget av stort hemmelighold, og det kom ingen signaler på forhånd fra Kulturdepartementet om hvilke kompensasjonsordninger som ville bli justert, eller hvilke justeringer som skulle komme.

Loppemarkedene med

Det ble imidlertid fort klart at statsråden hadde bitt seg merke i de innvendingene Korpsnett Norge har hatt i forhold til den første krisepakkeløsningen som kom for vår sektor.

- Korpsnett Norge er glade for at regjeringen nå har sett hvilken alvorlig situasjon våre medlemskorps befinner seg i, fastslår styreleder i Korpsnett Norge, Morten Skaarer. - Krisepakken som opprinnelig lå på bordet bommet fullstendig på korpsene, mens den justerte pakken viser at kulturministeren har vært lydhør for våre utfordringer. Med pakken som nå er foreslått vil vi i langt større grad kunne unngå nedleggelser av korps. Det er viktig både for lokalmiljøene, musikk- og kulturlivet i Norge og ikke minst for korpsene selv.

Betydelige forbehold

Samtidig tar Skaarer betydelige forbehold mot å tro at beløpet som avsettes er nok til å dekke behovet.

- Nå økes rammene til en drøy milliard for idrett og frivillighet samlet for hele perioden fra 12. mars til 15. juni. I og med at inntektsbortfallet fra loppemarkeder, basarer, kiosksalg og andre liknende aktiviteter nå skal inkluderes i ordningen, og den også omfatter hele frivillig sektor, idretten inkludert, er det all grunn til å tro at totalrammen nå blir altfor liten, mener styreleder i Korpsnett Norge, Morten Skaarer.

Kulturministeren foreslår en avkortning ned til 70 prosent av de samlede tapene, og dersom søknadene overstiger midlene som er avsatt vil det bety ytterligere avkortninger for søkerne.

Skaarer minner om at korpsene alene taper 200 millioner kroner før sommerferien.

- Dette er penger korpsene trenger for å klare seg også utover høsten og vinteren som kommer. Med signalene om avkortning ned til 70 prosent, og ytterligere avkortning om det søkes om mer enn rammen som avsetter, er det all grunn til å tro at det fortsatt mangler mye for å dekke opp behovet.

Stemmer ikke

I går torsdag 7. mai la kulturminister Abid Raja også fram en annen støttepakke til korpsene på 38,5 millioner kroner. Men dette viste seg raskt å være penger korpsene og korpsorganisasjonene allerede har fått signaler om tidligere og som var forventet.

- Dette er midler som korpsbevegelsen langt på vei allerede har budsjettert med, og som var av en tilsvarende størrelse i 2019, sier Skaarer. - Det stemmer altså ikke at dette var friske penger som skulle tilføres korpsene på toppen av andre tilskudd, slik budskapet fra kulturministeren fort kunne oppfattes.

Men nå er gleden større over at kulturminister Abid Raja har tatt inn loppemarkedene og de andre inntektsbringende aktivitetene i grunnlaget for tilskuddsordningen, enn frustrasjonen over gårsdagen.

- Den største spenningen nå knytter seg til behandlingen av revidert nasjonalbudsjett over helgen, avslutter styrelederen i Korpsnett Norge, Morten Skaarer, som setter sin lit til at opposisjonen vil plusse på rammene ytterligere.