Nyheter  Torsdag 14. november 2019

VO-tilskuddene for våren 2019 er utbetalt

Korpsnetts medlemskorps har nå fått utbetalt 465 030 kroner i voksenopplæringsmidler for vårhalvåret 2019. De 76 korpsene som søkte om VO-midler, har tilsammen gjennomført 4478 timer opplæring med tilsammen 1468 deltakere.

76 av Korpsnett Norges medlemskorps søkte om voksenopplæringstilskudd fra Musikkens Studieforbund for vårhalvåret 2019.
- Det er gledelig at så mange korps søker om voksenopplæringsmidler, og kanskje ekstra viktig med tanke på de innstrammingene som er foreslått i statsbudsjettet for 2020, sier styreleder Morten Skaarer i Korpsnett Norge. - Nå blir det viktig å vise fram behovet, så vi håper enda flere av medlemskorpsene benytter muligheten ved neste korsvei.

Tilretteleggingstilskudd er en tilskuddordning som har gått litt under radaren i noen år, og våren 2019 var det kun et korps som søkte om slikt tilskudd.
- Alle kursarrangører kan søke studieforbundet om tilretteleggingstilskudd (TRT) når kurset har en eller flere deltakere med behov for praktisk eller pedagogisk tilrettelegging, opplyser seniorrådgiver Mari Tangen i Musikkens Studieforbund. - Dette tilskuddet skal dekke ekstra kostnader kursarrangøren har når kurset tilrettelegges. Ekstrakostnader kan være tilpassede instrumenter eller noter, ekstra lærer/hjelpelærer på kurset, forlenget
kurs, transportkostnader som ikke dekkes av det offentlige, eller noe helt annet som gjør at en deltaker med læringsutfordringer kan delta sammen med andre som vil lære å spille i korps.

Les mer om tilretteleggingstilskudd her: http://www.musikkensstudieforbund.no/kurstilskudd
og ta kontakt med Musikkens studieforbunds fylkesledd for veiledning og hjelp.