Nyheter  Onsdag 21. juli 2021

WEBINAR: Rekruttering i et inkluderende perspektiv torsdag 26. august

Hvordan når vi dem vi ønsker å rekruttere til korpset vårt, men som ikke vet helt hva korps er? Torsdag 26. august inviterer Korpsnett Norge til webinar med tema rekruttering, inkludering og involvering.

Vi får en del henvendelser fra korps som sliter med rekrutteringen, og som lurer på hvordan de skal nå fram til familier med annen kulturell bakgrunn og språk.

Sammen med våre samarbeidspartnere i Multikulturelt Initativ og Ressursnettverk (MiR), har vi derfor utviklet et webinar om temaet. Målet er at dere i korpsene skal få innsikt i en del utfordringer og problemstillinger dere kanskje ikke hadde tenkt på i utgangspunktet, og som kan gjør det litt lettere å få nye medlemmer fra familier i deres eget nabolag, som dere kanskje ikke har nådd fram til enda.

Webinaret er utviklet med tanke på skolekorps og generasjonskorps, men vil også være nyttig for voksenkorps.

Vi har fremdeles noe midler å fordele til oppstartaktivitet (se lenke nederst) og vil gi enda flere korps mulighet til å delta på webinar og søke om tilskudd til inkluderende rekruttering.

Derfor setter vi opp nytt webinar torsdag 26. august kl 19.00 - 20.30 og ny søknadsfrist søndag 29. august.

Webinarleder:

  • Jan Ove Salvesen - prosjektleder inkludering Korpsnett Norge

Panel:

  • Claudette Vigueras - konsulent Multikulturelt Initativ og Ressursnettverk
  • Jan Erik Helleren - musikksjef Korpsnett Norge

Webinaret er gratis og åpent for alle uavhengig av organisasjonetilknytning.

Frist for påmelding: søndag 22. august

Webinaret er en del av Korpsnett Norges prosjekt Inkludering i korps, og gjennomføres med støtte fra Kulturtanken og Norsk musikkråd Frifond kompetanse og aktivitet.

Webinaret er obligatorisk for skolekorps og generasjonskorps som ønsker å søke på tilskudd til oppstartsaktiviteter (se lenke nederst på siden) høsten 2021.

Påmelding Webinar Oppstartstilskudd - inkluderende rekruttering