Nyheter  Onsdag 14. april 2021

WEBINAR: Rekruttering i et inkluderende perspektiv

Korpsnett Norge har gleden av å invitere til webinar der temaene er rekruttering, inkludering og involvering. Hvordan når vi dem vi ønsker å rekruttere til korpset vårt, men som ikke vet helt hva korps er?

Vi får en del henvendelser fra korps som sliter med rekrutteringen, og som lurer på hvordan de skal nå fram til familier med annen kulturell bakgrunn og språk.

Sammen med våre samarbeidspartnere i Multikulturelt Initativ og Ressursnettverk (MiR), har vi derfor utviklet et webinar om temaet. Målet er at dere i korpsene skal få innsikt i en del utfordringer og problemstillinger dere kanskje ikke hadde tenkt på i utgangspunktet, og som kan gjør det litt lettere å få nye medlemmer fra familier i deres eget nabolag, som dere kanskje ikke har nådd fram til enda.

Webinaret er utviklet med tanke på skolekorps og generasjonskorps, men vil også være nyttig for voksenkorps.

Webinarleder:

  • Jan Ove Salvesen - prosjektleder inkludering Korpsnett Norge

Panel:

  • Claudette Vigueras - konsulent Multikulturelt Initativ og Ressursnettverk
  • Jan Erik Helleren - musikksjef Korpsnett Norge
  • m.fl.

Webinaret er gratis og åpent for alle uavhengig av organisasjonetilknytning. Det er satt opp to alternative kurskvelder:

  • onsdag 28. april kl. 19.30 - 20.30
  • torsdag 29. april kl. 19.30 - 20.30

Frist for påmelding: søndag 25. april

Webinaret er en del av Korpsnett Norges prosjekt Inkludering i korps, og gjennomføres med støtte fra Kulturtanken og Norsk musikkråd Frifond kompetanse og aktivitet.

Webinaret er obligatorisk for skolekorps og generasjonskorps som ønsker å søke på tilskudd til oppstartsaktiviteter (se lenke nederst på siden) høsten 2021.

Oppstartstilskudd - inkluderende rekruttering