Nyheter  Fredag 5. august 2022

WEBINAR: Rekruttering i et inkluderende perspektiv

Hvordan når vi dem vi ønsker å rekruttere til korpset vårt, men som ikke vet helt hva korps er? Korpsnett Norge inviterer til webinar med tema rekruttering, inkludering og involvering tirsdag 23. og onsdag 24. august.

Vi får en del henvendelser fra korps som sliter med rekrutteringen, og som lurer på hvordan de skal nå fram til familier med annen kulturell bakgrunn og språk.

Sammen med våre samarbeidspartnere i Multikulturelt Initativ og Ressursnettverk (MiR), har vi derfor utviklet et webinar om temaet. Målet er at dere i korpsene skal få innsikt i en del utfordringer og problemstillinger dere kanskje ikke hadde tenkt på i utgangspunktet. Det kan gjøre det lettere å få nye medlemmer fra familier i deres eget nabolag som dere kanskje ikke har nådd fram til enda.

Det er satt opp to alternative kurskvelder:

  • tirsdag 23. august kl. 19.30 - 20.30
  • onsdag 24. august kl. 19.30 - 20.30

Det er gratis og åpent for alle uavhengig av organisasjonstilknytning.

Frist for påmelding: søndag 21. august


Webinarleder:

  • Tone Sillah - prosjektkoordinator for Inkludering i korps, Korpsnett Norge

Panel:

  • Claudette Vigueras - konsulent Multikulturelt Initativ og Ressursnettverk
  • Unni Færøvik - daglig leder, Korpsnett Norge

Webinaret er utviklet med tanke på skolekorps og generasjonskorps, men vil også være nyttig for voksenkorps.


Gjennom prosjektet Inkludering i korps lyser vi ut tilskudd til inkluderende oppstartsaktivitet med søknadsfrist 31. august, se lenke nederst.

Webinaret er en del av Korpsnett Norges prosjekt Inkludering i korps, og gjennomføres med støtte fra IMDi og Kulturtanken.

Oppstartstilskudd - inkluderende rekruttering