Velkommen som medlem

Alle typer musikkorps og musikkensembler kan bli medlemmer.

Korpsnett Norge har to typer medlemskap, et for korps og et for enkeltmedlemmer. Medlemskap gjelder fra 1. januar til og med 31. desember. Du finner innmeldingsskjemaer i menyen til venstre.

KONTINGENT - KORPS OG ANDRE MUSIKKENSEMBLER

Kontingentsatsene fastsettes av landsmøte hvert andre år og inkluderer TONO-avtale og Kopinoravtale. Det første året betaler man kun 1000 kr + fastsatt sats pr medlem.

Innmeldingsskjema Medlemsfordeler Korpsnett Norges vedtekter

2019 2020 2021
Beløp pr korps 1800 kr 2000 kr 2000 kr
Beløp pr medlem 75 kr 75 kr 75 kr
Maksbeløp kontingent pr korps 4200 kr 4400 kr 4400kr

For å finne kontingentsats multipliser beløp pr medlem med medlemstall og legg til beløp pr korps. Dersom beløpet overskrider maksbeløp for kontingent settes kontingenten til maksbeløpet.

FORSIKRING

Korpsnett Norge tilbyr rimelige og frivillige forsikringsavtaler i samarbeid med If. Forsikringene gjelder i hele verden, hele tiden og dere er forsikret enten dere er på korpsøvelse, reiser, spiller konsert eller øver hjemme.

Medlemsforsikring - alle medlemmer må forsikres om dere ønsker å bruke denne avtalen:

  • 130 kr pr musikant MED instrument.
  • 40 kr pr musikant UTEN instrument

Tilleggsforsikringer:

  • 1700 kr for lagerforsikring
  • 300 for for yrkesskadeforsikring

Vi tilbyr også instrumentforsikring for individuelle medlemmer. Denne avtalen er aktuell for enkeltmedlemmer i korps som ikke ønsker å ha kollektiv forsikring eller musikere som også har aktivitet utenom korpset. Denne avtale koster fra kr 550 pr år.

Les mer om forsikring

KONTINGENT - ENKELTMEDLEMMER

Personer som ønsker å støtte organisasjonen uten å spille i korps kan bli enkeltmedlemmer.

Innmeldingsskjema enkeltmedlem

2019 2020 2021
Enkeltmedlem 130 kr 130 kr 130 kr
Enkeltmedlem under 26 år 55 kr 55 kr 55 kr