Velkommen som medlem

Alle typer musikkorps og musikkensembler kan bli medlemmer.

Korpsnett Norge har to typer medlemskap, et for korps og et for enkeltmedlemmer. Medlemskap gjelder fra 1. januar til og med 31. desember. Du finner innmeldingsskjemaer i menyen til venstre.

KONTINGENT - KORPS OG ANDRE MUSIKKENSEMBLER

Kontingentsatsene fastsettes av landsmøte hvert andre år. Det første året betaler man kun 1000 kr + fastsatt sats pr medlem.

Innmeldingsskjema Medlemsfordeler Korpsnett Norges vedtekter

2023 2024 2025

Beløp pr korps

2100 kr

2200

2250 kr

Beløp pr medlem

75 kr

80 kr

80 kr

Maksbeløp kontingent pr korps

4500kr

4600 kr

4650 kr

For å finne kontingentsats multipliser beløp pr medlem med medlemstall og legg til beløp pr korps. Dersom beløpet overskrider maksbeløp for kontingent settes kontingenten til maksbeløpet.

FORSIKRING

Korpsnett Norge tilbyr rimelige og frivillige forsikringsavtaler i samarbeid med If. Forsikringene gjelder i hele verden, hele tiden og dere er forsikret enten dere er på korpsøvelse, reiser, spiller konsert eller øver hjemme.

Medlemsforsikring - alle medlemmer må forsikres om dere ønsker å bruke denne avtalen:

  • 145 kr pr musikant MED instrument.
  • 45 kr pr musikant UTEN instrument

Tilleggsforsikringer:

  • 1850 kr for lagerforsikring
  • 300 for for yrkesskadeforsikring

Vi tilbyr også instrumentforsikring for individuelle medlemmer. Denne avtalen er aktuell for enkeltmedlemmer i korps som ikke ønsker å ha kollektiv forsikring eller musikere som også har aktivitet utenom korpset. Denne avtale koster fra kr 750 pr år.

Les mer om forsikring

KONTINGENT - ENKELTMEDLEMMER

Personer som ønsker å støtte organisasjonen uten å spille i korps kan bli enkeltmedlemmer.

Innmeldingsskjema enkeltmedlem

2023 2024 2025

Enkeltmedlem

130 kr

175 kr

175 kr

Enkeltmedlem under 26 år

55 kr

55 kr

55 kr