GRASROTANDELEN

Grasrotandelen gir Norsk Tippings spillerne mulighet til å bestemme at nå 7% av deres spillerinnsats skal gå til et bestemt lokalt lag. Hvis dere deltar i denne ordningen, vil korpset deres motta 7 kr i Grasrotandel for hver gang en av spillerne som har valgt å gi sin Grasrotandel til deres korps spiller for 100 kr.

For å kunne motta grasrotmidler må dere gjøre to ting:

 • Være registrert i Frivillighetsregisteret
 • Verve spillere og få dem til å registrere deres korps i spillekortet sitt

Les mer om Grasrotandelen på Norsk Tippings nettsider. Her finner dere også tips om og materiell for å verve spillere.

Hvordan registrere seg i Frivillighetsregisteret?

For å kunne motta midler fra Grasrotandelen, må laget eller foreningen være registrert i Frivillighetsregistret, som er en del av Brønnøysundregistrene, og godkjent som grasrotmottaker.I utgangspunktet er det krav om å være registrert i Frivilligehtsregisteret også for å motta momskompensasjon, men det er blitt gitt fritak for det for lokale ledd (som korps) i 2010 og 2011.Man kan melde seg inn i Enhets- og Frivillighetsregisteret via www.altinn.no (elektronisk) eller ved å laste ned, fylle ut og sende inn blankett. (Last ned blankett her.)

Dette må du ha klart før du begynner:

 • Navn og fødselsnummer på kontaktperson som Brønnøysundregistrene kan bruke ved henvendelse til foreningen
 • Navn og fødselsnummer på alle som sitter i styret
 • Følgende dokumenter (Hvis du gjør registreringen elektronisk, må du ha dem som filer på pcen din):
  • Vedtekter
  • Stiftelsesdokument hvis det finnes. Hvis ikke kan du bruke en kopi av protokoll fra siste årsmøte eller et dokument fra fylkeslag/sentralorganisasjon som viser at foreningen er godkjent som lokallag
  • Årsmøteprotokoll som viser valg av de personene som sitter i styret
 • Hvis du gjør registreringen elektronisk, må du ha engangskoder, registrert passord eller smartkort for innlogging og signering i Altinn. Engangskoder finner du på selvangivelsen, på skattekortet eller i eget brev med engangskoder fra Altinn (kan bestilles fra Altinn). Smartkort kan du allerede ha hvis du har tippekort fra Norsk Tipping. Hvis du allerede har registrert deg som bruker og lagt inn mobiltelefonnummer i Altinn, kan du logge inn med passord og engangskode på SMS.

Du kan lese mer om Frivillighetregisteret på Frivillighet Norges nettsider. De har også laget en grundig steg-for-steg veiledning for registrering i Frivillighetsregisteret via altinn. Det er 250 kr i registreringsgebyr og 135 kr i årsgebyr for å stå i Frivillighetsregisteret. Man betaler ikke årsgebyr for registreringsåret.