Årsrapport

Alle medlemskorps skal levere årsrapport med medlemsliste innen 15. februar hvert år. Årsrapporten danner grunnlag for pengestøtten Korpsnett fordeler videre til medlemskorpsene og for driftsstøtten Korpsnett får tildelt. Derfor er den veldig viktig både for meldemskorpsene og sentralorganisasjonen.

Årsrapporten sendes inn via StyreWeb. Årsrapporten leveres elektronisk gjennom StyreWeb, og prosessen består av følgende trinn:

  1. Logg inn i StyreWeb
  2. Kontroller register - medlemmer og styret pr 31. desember foregående år må være registrert.
  3. Gå inn på årsrapport
  4. Kontroller opplysninger
  5. Lever årsrapport

Lederen i korpset/ ensemblet må levere årsrapporten, men andre brukere kan gå inn og klargjøre informasjonen hvis det er mest praktisk for dere.

Vi anbefaler å starte på årsrapporten så raskt som mulig etter at den er åpnet slik at dere har tid til å hente inn informasjon om dere skulle oppdage at noe mangler.

Noen praktiske tips:

Husk at årsmøtedato i årsrapporten er datoen styret pr 31. desember i året det rapporteres for ble valgt.

De vanligste feilene i årsrapportene er på listen over tillitsvalgte i årsrapporten:

  • Dobbeltsjekk at alle styremedlemmer er i listen før dere leverer.
  • Alle styremedlemmer må være registrert med riktig rolle (leder, kasserer osv) og riktig Valgt fra og Valgt til dato. Når det er registrert riktig, kommer styret pr 31.12. det aktuelle året riktig fram i årsrapporten.
  • Ved gjenvalg er det datoen for siste gang vedkommende ble valgt som skal stå i Valgt fra-feltet, ikke datoen vedkommende ble valgt første gang.

Normalt vil tidligere leder kunne hjelpe ny leder med å levere årsrapporten, men skulle dere stå fast er det bare å kontakte Korpsnett Norge på korpsnett@korpsnett.no eller telefon 944 22 908.

Logg inn på StyreWeb