Fra klassekorps til skolekorps

Det er viktig å huske at det å starte opp med klassekorps i grunnskolen ikke automatisk betyr at det strømmer på med nye aspiranter til skolekorpset. Skolekorpset må fortsatt gjøre en jobb og sørge for at elevene og foreldrene blir kjent med tilbudet.

Når dere skal jobbe med rekruttering til skolekorpset, er det viktig å bruke tid gjennom året på å la dem bli ordentlig kjent med dere. Da får både barn og voksne se mangfoldet av aktiviteter. Begynn allerede på høsten og fortsett gjennom hele året.

Synliggjøring:
Det kanskje aller viktigste er synliggjøring. Sørg for at alle klassekorpselevene blir klar over at skolekorpset eksisterer. Og sørg ikke minst for at klassekorpselevenes foreldre/foresatte blir klar over at skolekorpset eksisterer. Det er veldig mange ulike fritidstilbud der ute, og det er slett ikke sikkert at korps er det første verken barn eller foreldre kommer på. Synliggjøring av korpset kan gjøres på mange ulike måter:

  • Konserter og arrangement: Inviter klassekorpselevene og foreldre/foresatte som VIP-gjester med gratis inngang på alle korpsets konserter og arrangement. Enda bedre: inviter elevene i klassekorpset til å komme og spille på konserten eller arrangementet. De bør absolutt få en invitasjon til å delta på julekonserten, men like gjerne allerede på høstens aller første konsertbegivenhet, om ikke annet så som publikum. Og for all del ikke glem 17. mai. Det å spille og marsjere 17. mai er et stort mål for klassekorpsene. Inviter dem til å marsjere bak eller foran skolekorpset, bytt på å spille, og hjelp dem med å få en super opplevelse som de husker for alltid.
  • Skolen: Oppmuntre skolen til å synliggjøre klassekorpsaktiviteten på foreldremøter og i forbindelse med skolens egne arrangement, slik som juleavslutninger, sommerfest og andre tilstelninger. Be gjerne om lov til å informere foreldrene om muligheten for å begynne i korpset etter at året med klassekorps er ferdig.
  • Korpsets nettsider: Facebook og andre sosiale medier er gode steder for informasjon om korpset. Men hverken elevene eller foreldrene vet om korpsets nettsider, Facebook-sider eller andre sosiale kontoer korpset måtte ha om dere ikke forteller dem at sidene finnes. Så sørg for å ha god kontaktinformasjon som epostadresse og telefonnummer, og aller helst med navn på kontaktpersoner lett synlig på sidene. Det gjør korpset mindre fremmed for de som ønsker kontakt.

Inkludering:
Korps er noe av det mest inkluderende man kan drive med. Det spiller ingen rolle om man er jente eller gutt, musikk er et universelt språk, og kulturell og religiøs bakgrunn har minimalt å si. Korpsnett Norge oppfordrer alle våre medlemskorps til å ha fokus på inkludering. Vårt inkluderingsprogram Korps for alle tar for seg ulike former for utenforskap, og gir tips og veiledning i hvordan korpset kan gå fram for å gi flest mulig en sjanse til å delta.
Les mer om Korps for alle her

Medlemskontingent:
Forsøk å holde medlemskontingenten så lavt som mulig for nye medlemmer, så ikke lommeboka står i veien for deltakelsen. Lav kostnad øker muligheten for å delta for flere.

Frivillig arbeid/dugnad:
Vær tydelig på hva som forventes av foreldre/foresatte. En del foreldre/foresatte har kanskje ikke nok kunnskap om hva frivillig foreldrestyrt fritidsaktivitet innebærer og hva dugnad faktisk er. Derfor kan det lønne seg å forklare det litt nøye, spesielt i områder med høy andel innbyggere med annen kulturell bakgrunn. Korps som fritidsaktivitet er et relativt særnorskt fenomen, og elever og foreldre/foresatte som har et annet land som utgangspunkt, kan ha behov for mer informasjon.
Noen ganger hører vi at det blir sagt at det er så mye dugnad i korps, og så vet vi at det ikke nødvendigvis stemmer. Ta gjerne med reelle tall på hvor mye foreldre/foresatte kan forvente å måtte bruke av tid på barnas nye hobby, og hva slags oppgaver det er behov for hjelp til på sikt.

Tid for innmelding:
Når er det tid for innmelding? Send ut informasjon om skolekorpset med innmelding til klassekorpsforeldre/foresatte i mars/april. Dersom korpset samarbeider med den kommunale kulturskolen så har gjerne kulturskolen en frist for innmelding som i mange tilfeller kan passe med korpsets behov. Eksempelvis 1. april. Kontakt kulturskolen og hør hva som gjelder i deres kommune, og spør grunnskolen om de kan hjelpe dere med å formidle invitasjoner som ranselpost eller på andre måter. Andre kommunale instanser kan kanskje også bistå med å spre budskapet, for eksempel den kommunale flyktningetjenesten.

Trenger dere hjelp?
Korpsnett Norge kan tilby veiledning og kurs for skolekorpsledere som trenger inspirasjon og nye ideer til hva dere kan gjøre. Ta kontakt med oss på korpsnett (a) korpsnett.no om dere har behov for bistand eller har andre spørsmål.