Rekruttering og inkludering

Hvordan når vi dem vi ønsker å rekruttere til korpset vårt, men som ikke vet helt hva korps er? Dette er et kurs med tema rekruttering, inkludering og involvering. Målet er at dere i korpsene skal få innsikt i en del utfordringer og problemstillinger dere kanskje ikke hadde tenkt på i utgangspunktet, og som kan gjør det litt lettere å få nye medlemmer fra familier i deres eget nabolag, som dere kanskje ikke har nådd fram til enda. Kurset er utviklet sammen med våre samarbeidspartnere i organisasjonen MiR. Målgruppen er i hovedsak skolekorps og generasjonskorps, men kurset vil også være nyttig for voksenkorps.

Kurset kan gjennomføres som webinar på nett, eller med fysisk tilstedeværelse.