Kurs og arrangementer

Korpsnett Norge gjennomfører en rekke kurs og arrangementer gjennom året.

Vi har blant annet sommerkurs og helgekurs med samspill for både barn, ungdom og voksne. Sommerkursene for barn og unge har også ulike dirigent-, instruktør- og komposisjons-tilbud. Sammen med samarbeidspartnere kan vi i tillegg tilby skreddersydde opplegg om temaer som bred og inkluderende rekruttering, klassekorps, styrearbeid og dirigent- og instruktørkurs. Regionale marsjeringsseminar eller samspillhelger for unge musikanter står også på lista. Eller hva med tillitsvalgskurs for unge tillitsvalgte? Høres noe av dette spennende ut, eller er det andre temaer dere trenger påfyll på? Ta kontakt med oss så ser vi på hva vi kan få til.

Klassekorpsfestivaler, korpsstevner og andre større arrangementer er også på lista over det vi gjennomfører, enten alene eller sammen med gode samarbeidspartnere.

Kommende kurs og arrangementer

Andre kurstilbud - på forespørsel

I tillegg har vi flere kurs som kan settes i samarbeid med lokale korps dersom det er behov eller ønsker om det. Send en forespørsel til korpsnett@korpsnett.no så ser vi hva vi kan få til sammen. Under her har vi samlet noen av de mulighetene.

Eksterne kurs, stevner, festivaler og arrangementer

Dette er kurs, festivaler, stevner og andre arrangementer med eksterne arrangører som også kan være interessante for korps å delta på, enten det er opplegg for tillitsvalgte, dirigenter og instruktører eller det gjelder hele korpset.