Ansatte og engasjerte medspillere

Korpsnett Norges hovedkontor og daglige leder holder til i Møllergata 39 like ovenfor Youngstorget i Oslo sentrum.

Der er vi samlokalisert med bl.a. Norsk Musikkråd, Musikkens Studieforbund, UNOF - De unges orkesterforbund, FolkOrg, Klassisk, Krafttak for sang, Norske Symfoni-Orkestres Landsforbund, Norsk Bluesunion, Norsk sangerforbund, Norske Trekkspilleres Landsforbund, Oslo musikkråd, Stiftelsen BluesNews og Ung i kor.

Korpsnett Norge har også etablert et kontor i Vestnes kommune i Møre og Romsdal som base for vår musikksjef.

 • Unni Faerovik Kvadrat

  Unni Færøvik

  Daglig leder

  Unni Færøvik har en mastergrad i kulturstudier med fordypning i kulturadministrasjon fra Høgskolen i Telemark, avd. Bø. Hun har også tatt korpsledelse og administrasjon og ledelse ved Norges Musikkhøgskole. Hun har jobbet som korpsdirigent og waldhorninstruktør. Unni har hatt styreverv på nasjonalt-, fylkes- og lokalnivå og er svært engasjert i arbeidet for å lage gode rammevikår for det frivillige musikk- og kulturlivet.

 • Jan Erik Helleren foto Korpsnett Norge

  Jan Erik Helleren

  Musikksjef

  Jan Erik Helleren er utdannet instrumentalpedagog fra Østlandets Musikkonservatorium i Oslo, og har slagverk som hovedinstrument. Han har også videreutdanning i korpsdirigering ved Institutt for musikk og dans ved Universitetet i Stavanger. I tillegg til musikkutdanningen har Jan Erik også bakgrunn som journalist i avis, radio og tv, med 7 års fartstid i NRK og lang erfaring som frilansjournalist for aviser og magasiner. Jan Eriks hovedansvarsområde er den musikkfaglige delen av Korpsnett Norges kurs- og arrangmentsvirksomhet, for eksempel samspillkurs, sommerkurs, NM i marsjering for skole- og amatørkorps i tillegg til kursing og veiledning for lærere, korpsstyrer, dirigenter, skole- og kulturskoleledere og andre i arbeidet med klassekorpsundervisning og rekrutteringsarbeid. Han har også hovedansvar for kommunikasjon og nettsider.

 • Selma Ahmetagic

  Selma Ahmetagić

  Prosjektkoordinator Inkludering i korps

  Selma Ahmetagić tar en bachelorgrad i Midtøstenstudier med arabisk ved Universitet i Oslo, og har også studert Rettsvitenskap ved samme universitet. Tidligere har hun jobbet med valgkamp i Oslo i to omganger, og hatt styreverv på nasjonalt nivå i Amnesty International hvor hun også har lang fartstid som ungdomsaktivist. Selma har i tillegg vært engasjert i inkluderingsarbeid rettet mot juristbransjen gjennom foreningen Mino.Jur (Minoritetsjurister). Hun brenner for mangfold- og inkluderingsarbeid, og at organisasjoner skal jobbe aktivt for å bryte ned barrierer for deltagelse slik at frivilligheten er tilgjengelig for alle. I Korpsnett Norge skal hun ha ansvar for nettopp dette arbeidet gjennom prosjektet Inkludering i korps.

 • Rune Kokkin

  Rune Kokkin

  Organisasjonskonsulent

  Rune Kokkin har en lang karriere som korpsmusikant, og han kjenner Korpsnett Norge godt både fra sin tid i styret og som ansatt i administrasjonen i flere perioder. Rune har mange års erfaring som instruktør i diverse skolekorps. Han har også erfaring som skolekorpsdirigent. Rune er nå styreleder for Hillestad Promenadeorkester og Holmestrand Kulturfestival. Runes hovedinstrument er tuba.

Våre engasjerte medspillere

I tillegg til daglig leder, musikksjef, organisasjonskonsulent og inkluderingskoordinator har vi en rekke engasjerte medspillere. Dette er dirigenter, instruktører, frilansmusikere og andre vi samarbeider med i forbindelse med våre kurs, arrangement og liknende.

 • John Trygve Bakke

  John Trygve Bakke

  Prosjektmedarbeider klassekorps

  John Trygve Bakke har et særlig ansvar for veiledning og kurs for klassekorpslærere og ledere i korps, grunnskole og kulturskole. Han har selv undervist klassekorps i en årrekke, og har også vært aktiv i utviklingen av våre kurs og ideer til undervisningsopplegg. John Trygve har dirigert korps siden han var 18 år, og har dirigentutdanning fra Universitetet i Stavanger. For tiden dirigerer han klassekorps, SFO-korps, juniorkorps, hovedkorps, et voksenkorps pluss underviser slagverkelever i Nome kommune i Telemark.

  jt-bakke@online.no

  911 97 751

 • Jan Ove Salvesen

  Jan Ove Salvesen

  Prosjektmedarbeider Inkludering i korps

  Jan Ove Salvesen er utdannet barnevernspedagog samtidig som han har en lang karriere i korps, og har studert Digitale dirigentstudier ved Universitetet i Stavanger. Jan Ove er prosjektmedarbeider for Inkludering i korps, og bidrar som rådgiver for Korpsnett Norge i spørsmål som gjelder inkluderingsarbeid, blant annet som en viktig medspiller for prosjektet Korps for alle. Han jobber til vanlig i Skien kommune, samtidig som han dirigerer Langesund skolemusikk. Han har klarinett som hovedinstrument.

 • Bente Illevold 148881 WEB 1

  Bente Illevold

  Musikalsk leder Valdres Sommerbrass og flere av våre øvrige samspillkurs

  Bente Illevold (f. 1983) kommer fra Rendalen i Østerdalen, og spiller eufonium. Bente brukes ofte som musikalsk leder og instruktør på våre samspillkurs. Gjennom de siste årene har hun markert seg som en innovativ utøver og høstet annerkjennelse for sine framførelser av flere nye verker for instrumentet,. Dette kan høres på hennes første album «Klangen fra de dype skoger» som nylig er utgitt på Lawo Classics. Bente har masterutdanning fra Norges musikkhøgskole, pedagogutdanning fra Barratt Dues Musikkinstitutt og har spilt med flere av landets profesjonelle korps og orkestre. Hun er brennende opptatt av å utvide eufoniumrepertoaret og la instrumentet utfolde seg i nye konstellasjoner og sammenhenger, noe som også gjenspeiles i hennes undervisningsmetoder. Hun har arbeidet som lektor ved flere videregående skoler og som timelærer ved Universitet i Oslo, i tillegg til å holde masterclass og foredrag nasjonalt og internasjonalt. Til daglig arbeider hun som frilansmusiker og pedagog, og er jevnlig å se som gjestelærer ved landets utdanningsinstitusjoner, dirigent og instruktør i korpsbevegelsen og som solist ved internasjonale festivaler. Bente tilhører artistgalleriet hos S.E. Shires Company, og spiller på Q41 Shires eufonium. Fra høsten 2020 er Bente også euphoniumlærer ved Norges musikkhøgskole.

  bente@euphonia.no

  417 67 398

 • Marianne Gustafson 3

  Marianne Gustafson

  Administrativ leder for våre sommerkurs for voksne

  Marianne Gustafson er administrativ leder for Sommerkurs for voksne som finner sted på Bjerkely folkehøyskole i juli hvert år. Det var Marianne som i sin tid tok initiativ til kurset, og hun har vært administrativ leder siden aller første runde. Marianne har valthorn som sitt hovedinstrument