KUR - Korpsnetts ungdomsråd

Korpsnett Norge vil tenne unge ildsjeler - og gir brensel i form av kompetansebygging, ansvar og konkrete oppgaver gjennom KUR.

KUR er Korpsnett Norges nasjonale ungdomsråd. De jobber for at barn og unge skal bli hørt i sine lokale korps, utvikler og arrangerer kurs for korpsungdom og er med å bestemmer hva slags tilbud Korpsnett Norge skal gi sine unge medlemmer.