Korpsnetts ungdomsråd - KUR

KUR er Korpsnett Norges nasjonale ungdomsråd og ble etablert i 2018. De jobber for at barn og unge skal bli hørt i sine lokale korps, utvikler og arrangerer kurs for korpsungdom og er med å bestemmer hva slags tilbud Korpsnett Norge skal gi sine unge medlemmer.

Ungdomsrådets medlemmer

KUR Ambassadør

I 2022 etablerte Korpsnetts Ungdomsråd prosjektet KUR Ambassadør. Målet med KUR Ambassadør er å etablere et nettverk for ​alle ​unge ​tillitsvalgte i medlemskorpsene våre. I KUR Ambassadør får unge tillitsvalgte lære om tillitsvalgt arbeid og hvordan jobbe sammen og ta mer ansvar i eget korps.

Nyheter fra KUR