Frifond

Frifond er en støtteordning til lokale kulturaktiviteter for musikkgrupper hvor minst 1/3 av deltakerne er under 26 år. Korpsnett Norge tildeler flere hundre tusen kroner til seminarer og opplæringstiltak, kjøp av utstyr og lignende.

Søknadsfrist: 1. juni

For alle som søker, må følgende kriterier være oppfylt:

 • Dere må være en demokratisk organisasjon.
 • Dere må ha et almennyttig siktemål
 • Dere må ha musikkaktivitet som deres hovedvirksomhet
 • Dere må være aktive i lokalmiljøet for og med barn og unge under 26 år
 • Minimum 1/3 av medlemmene må være under 26 år

Hvem kan ikke søke?

De fleste kan søke og vil få tilskudd. Men sjekk for sikkerhets skyld følgende:

Følgende kan ikke få tilskudd:

Oranisasjoner som ved sine vedtekter eller i praksis:

 • er organisert eller initiert av det offentlige (f.eks skole, kulturskole eller andre kommunale fritidstibud)
 • er fortjenestebaserte
 • er basert på samvirkeprinsipper eller er en stiftelse
 • er tilknyttet Norges Idrettsforbund eller med sitt formål knyttet til idrett
 • allerede mottar Frifondtilskudd fra en annnen organisasjon

Hvis du er i tvil om du kan søke, er det naturligvis bedre å søke enn å ikke gjøre det! Men du kan også spare deg for ventetid og frustrasjoner ved å sende en e-post til korpsnett@korpsnett.no eller ta en telefon først.

Frifondssøknaden sendes via StyreWeb, og åpnes normalt en måned før søknadsfristen. Alle som fyller inngangskravene får støtte. Dere får epost når tildelingen er gjort og må logge på StyreWeb for å akseptere tildelingen. Rapportfrist er 1. juni året etter at tilskuddet er mottatt.

Hvordan søke om Frifond?
 • Logg på StyreWeb
 • Velg menypunktet Sentralorganisasjon - Søknader - Frifond [korrekt årstall]
 • Les informasjon
 • Tykk på fanen Søknad og fyll ut søknaden

Alle med brukertilgang til StyreWeb for korpset kan levere Frifondsøknad

Hvordan akseptere Frifond-tildelingen?

Når dere har fått tildelt penger fra Frifond må dere akseptere tildelingen før vi kan utbetale støtten.

 • Logg på StyreWeb
 • Velg menypunktet Sentralorganisasjon - Søknader - Frifond [korrekt årstall]
 • Trykk på fanen Tildeling
 • Les informasjon og aksepter tildeling ved å trykke på den grønne knappen
Hvordan rapportere Frifond?
 • Logg på StyreWeb
 • Velg menypunktet Sentralorganisasjon - Søknader - Frifond [korrekt årstall]
 • Trykk på fanen Sluttrapport
 • Fyll inn en kort beskrivelse av hva dere har oppnådd med støtten
 • Last opp kvitteringer eller faktura og bankutskrift som viser at fakturaen er betat for minst tildelt beløp
 • Trykk på grønn knapp for å levere rapporten

Retningslinjer for Frifond Organisasjon i Korpsnett Norge