Klassekorps

Klassekorps er et satsingsområde for Korpsnett Norge. All erfaring viser at det å gi musikkundervisning i grunnskolen på korpsinstrumenter styrker rekrutteringen til de lokale korpsene. Derfor jobber vi aktivt for at skoler over hele landet skal gå sammen med kulturskolene og de lokale korpsene for å få slike tilbud på plass.

To blide jenter med saksofoner i klassekorps Ringerike 2019

De siste årene har en rekke skoler byttet ut ordinær musikkundervisning i eksempelvis 3. eller 4. klassetrinn med musikkundervisning med klassekorps. Og skolekorpsene opplever økt oppslutning og rekruttering. På enkelte små fådelte barneskoler, har man til og med innført dette som tilbud for flere klassetrinn samtidig. På den måten får man til et korpsmiljø selv på små steder med begrenset elevtall. Korpsnett Norge har knyttet til oss erfarne klassekorpsinstruktører som kursholdere og konsulenter på dette feltet.

Dere som ønsker å se nærmere på hva klassekorps er, kan få veiledning og faglig bistand fra oss for å komme i gang. Det finnes ulike læreverk som kan brukes og det finnes også flere ulike måter å gjøre dette på. Med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB har Korpsnett Norge vært med på å etablere en utlånsordning for korpsinstrumenter, som for øyeblikket omfatter 18 skoler over hele landet.

Instrumenter kan lånes ut dersom vi har tilgjengelig, og søknadsfrist er 1. mars hvert år. Korpsnett Norge jobber aktivt for å skaffe flere instrumenter til klassekorpsundervisning.

Ta kontakt med oss om dere ønsker mer veiledning om oppstart av klassekorps, lærerkurs eller informasjon om rekruttering fra klassekorps til skolekorps.