Regionale marsjeringsseminar

Regionale marsjeringsseminar er et helgekurstilbud med svært erfarne instruktører der alle har bakgrunn fra Hans Majestet Kongens Garde. Kursene er lagt opp med et forkurs fredag for tamburmajorer, dirigenter og instruktører. Der får de en gjennomgang av elementene korpsenes medlemmer skal øve på lørdag og søndag, og hvordan de kan fortsette å øve på elementene etter helgen. Kurset egner seg godt for at flere korps i en region kan gå sammen om det. Ved brukbart vær er det veldig fint å holde kurset utendørs så lenge man har areal nok. Ellers er en idrettshall av litt størrelse også et godt alternativ.