Dirigent/instruktør-avtale

Korpsnett Norge og Creo - forbundet for kunst og kultur - har utarbeidet en standardavtale for å hjelpe korpsene/ensemblene og dirigentene/instruktørene med å komme fram til ryddige avtale- og ansettelsesforhold.


Å ha et ryddig og avklart ansettelsesforhold er viktig for alle parter, og vi oppfordrer våre
medlemskorps/ensembler til å bruke denne standardavtalen dersom dere skal ansette dirigent eller instruktør (stryk det som ikke passer). Avtaleutkastet er beregnet til bruk i de tilfellene dirigenten/instruktøren ansettes av virksomheten i et ordinært arbeidsforhold.

Her finner du avtaleskjema, skjema for beregning av stillingsstørrelse, veileder for ansettelse av dirigenter og instruktører, samt arbeidsbeskrivelse for dirigenter og instruktører.

NB: Dersom korpset/ensemblet leier inn dirigent/instruktørtjenester fra kulturskolen, så trenger ikke korpset en egen ansettelsesavtale. Men det kan være veldig ryddig å ta i bruk skjemaet for arbeidstidsberegning slik at dere sammen kan vurdere hva slags stillingsstørrelse som det er behov for. Om dere kjøper tjenesten fra en dirigent eller instruktør som er selvstendig næringsdrivende mot faktura så bør dere uansett inngå en avtale om hvor mye som skal faktureres per time og hvor mange timer per uke som gjelder. Les mer om dette lenger nede på siden.

Uansett hvilken løsning som velges er det anbefalt å sette opp en arbeidsbeskrivelse som regulerer arbeidets innhold, oppgaver og forpliktelser. Vedlagt skjema kan være et godt utgangspunkt, og kan selvsagt tilpasses de behovene dere sammen fram til.

Dirigent/instruktør som ansettes direkte av korpset
Det er ingen tariffavtale som bindrer korps til et spesielt lønnsnivå, så det er opp til korpsene og dirigenten å bli enige. Men Korpsnett Norge og Creo er enige om å anbefale at man bruker satser som tilsvarer lønnsnivået i kulturskolen der korpset holder til. Dersom korpset skal ansette dirigent direkte, vil det ofte være naturlig å se på satsene det refereres til der. Det er de satsene som brukes i kulturskolene.

Gjeldende hovedtariffavtale mellom Creo - forbundet for kunst og kultur og kommunesektoren i perioden 2022 - 2024, finner du i lenkene under her. Vær oppmerksom på at Oslo har egen avtale.

Tariffsatsene for kommunesektoren finner dere på side 71 i hovedtariffavtalen for KS-området.

I overenskomsten for Oslo finner dere tariffsatsene på side 24 og utover. I tillegg er det inngått en del særavtaler for ansatte i Oslo kulturskole som gjelder arbeidstid osv. Disse finnes på side 60 i samme dokument.

Gjeldende tariffavtale for KS-området Gjeldende tariffavtale for Oslo

Yrkesskadeforsikring for ansatte
Når et korps har fast ansatt dirigent eller instruktør som korpset lønner, dvs. leverer lønns- og trekkoppgave for, er korpset pålagt å tegne yrkesskadeforsikring. Ta kontakt med Korpsnett Norge for ytterligere informasjon.

Pris per år: 300 kroner per ansatt.

Les mer om de ulike forsikringsordningene vi har her: http://www.korpsnett.no/for-me...

Selvstendig næringsdrivende dirigenter/instruktører:
Dersom dirigenten/instruktøren er selvstendig næringsdrivende og fakturerer tjenestene, er det opp til partene å bli enige om en godtgjørelse for det arbeidet som utføres. Men vi anbefaler at partene tar i bruk en særskilt standardkontrakt for slike avtaleforhold. Creo - forbundet for kunst og kultur - har laget et forslag til en modell for hvordan honorar for selvstendig næringsdrivende dirigenter og instruktører kan beregnes.

Her finner dere den:

Avtalebekreftelse-næring-2019.pdf (creokultur.no)

Innleie av dirigenter / instuktører i forbindelse med seminar
Per dato er Creos anbefalte minstesats per time for seminar kr. 970, - (minimum 2 timer), og anbefalt minstesats per dag (6 timer) kr. 5820, -.