Handlingsplan for Korpsnett Norge 2021 -2023

1. BIDRA TIL GOD MEDLEMSUTVIKLING FRA ASPIRANT TIL VETERAN-MUSIKANT

a)
Øke ung medbestemmelse og bidra til attraktive aktiviteter i hele organisasjonen ved hjelp av KUR – Korpsnetts Ungdomsråd og KUR Ambassadører
b)
Arbeide for å starte opp nye klassekorps for å styrke rekruttering til skolekorpsene
c)
Tilby og utvikle konkurranser, stevner og festivaler hvor korps møter korps
d)
Styrke arbeidet med inkludering i tråd med Mangfoldsplakaten som en del av medlemsutviklingen
e) Skape flere digitale møteplasser

2. STYRKE FAGKOMPETANSEN I KORPSENE

a)
Videreutvikle og gjennomføre utøver- og organisasjonskurs for medlemmene
b)
Gi unge utøvere mulighet til å utvikle seg som dirigenter, komponister og ledere
c)
Styrke kompetansen om og heve statusen til fagområdet marsjering
d)
Styrke samarbeidet med andre organisasjoner og institusjoner for å øke fagkompetansen i korpsene
e)
Styrke repertoarkunnskap om norsk musikk/tradisjonsmusikk

3. SØRGE FOR GOD MEDLEMSSERVICE OG VÆRE EN ENGASJERT MEDSPILLER

a)
Skape flere nettverk og gjennomføre møteplasser i nettverkene der medlemskorpsene ønsker det eller Korpsnett Norge ser behov for det
b)
Videreutvikle gode avtaler på vegne av medlemskorpsene
c)
Arbeide for vekst i antall søknader til Frifond Organisasjon, voksenopplæringsmidler og mva-kompensasjon
d)
Tilby medlemmene gode verktøy for korpsdrift

4. ARBEIDE FOR GODE RAMMEVILKÅR FOR KORPS OG MUSIKKENSEMBLER

a)
Arbeide aktivt for bedre økonomiske støtteordninger
b)
Arbeide aktivt for flere tilgjengelige og egnede musikklokaler
c)
Utvikle og tilby korpsene verktøy for å jobbe lokalpolitisk
d) Søke samarbeid med andre landsomfattende musikkorganisasjoner og delta aktivt i paraplyorganisasjonene