Korpsnett Norge

Korpsnett Norge er en medlemsorganisasjon for musikkorps og og andre musikkensembler. Vi vil at alle barn skal få mulighet til å lære å spille og at alle lokalmiljø skal ha et musikkorps.

Attraktive aktivitetstilbud, synergieffekt gjennom samarbeid og profesjonell service som stimulerer til egenaktivitet er blant Korpsnett Norges fremste oppgaver.

Organisasjonen er til for medlemmene!

Korpsnett Norge vil

 • Sette medlemmenes ønsker og behov i sentrum
 • Gi korps og blåseensembler mulighet til å være aktive medspillere i norsk musikkliv
 • Samarbeide tett musikkfaglig og organisatorisk med Norsk musikkråds medlemsorganisasjoner
 • Være aktive i regionale og lokale musikkråd
 • Utvikle kurs- og aktivitetstilbud i samarbeid med korpsene og andre instanser
 • Bidra til respekt mellom forskjellige musikkorganisasjoners kultur og arbeidsmåter
 • Invitere deg til å være med på å videreutvikle en fortsatt ny organisasjon som er åpen for mange typer ensembler, ikke bare korps, men også slagverkensembler, tyrolerorkestre, STOMP-gjenger og utøvere av improvisasjonsmusikk.


Dette tilbyr vi

 • God service og rask oppfølging av korpset
 • Lav kontingent! Et rimelig alternativ for alle!
 • Brukernær og profesjonell service gjennom fylkesavdelinger av Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund
 • Enkel organisering, stor frihet!
 • Voksenopplæringsstøtte gjennom Musikkens studieforbund.
 • En av musikklivets beste og rimeligste forsikringsordninger
 • TONO-avtale
 • Kopinor-avtale
 • 1/3 av medlemmene under 26 år? Søk om Frifond støtte direkte fra oss
 • Hjelp til å etablere konserter, festivaler og konkurranser etter ønske fra medlemmene.
 • Hjelp til søknader, råd om konsertarrangering og aktivitet. Prøv oss!
 • Gjensidig informasjon og idébank mellom korpsene.


Alle kan bli medlemmer!

Er nabokorpset med? Da kan dere finne på noe sammen! Korpsnett hjelper med råd. Bare kontakt oss for å få adresser.

Hos oss betyr enkel organisering stor frihet! Kontakter du oss, vil du få rask, personlig og profesjonell service, og du vil få gode muligheter til å arbeide for dine synspunkter!

§ 1 ORGANISASJON

Korpsnett Norge er en landsomfattende, demokratisk musikkorganisasjon for korps, blåseensembler, musikanter og andre interesserte.

§ 2 FORMÅL

 • Korpsnett Norge skal arbeide for å sette medlemmenes ønsker og behov i sentrum
 • bidra til aktiv deltakelse i musikk gjennom opplæring, formidling og lytting
 • bidra til å videreutvikle og støtte korps og blåseensembler organisatorisk, musikkpolitisk og musikkpedagogisk
 • utvikle opplærings- og formidlingsaktiviteter i samarbeid med medlemmene og andre instanser.
 • være tuftet på fordomsfritt samarbeid med andre musikkorganisasjoner, kulturskoler, sjangerrepresentanter og representasjoner av andre kunstneriske uttrykksformer