INSTRUMENTFOND

Instrumentfondet er tilskuddsordning for kjøp av instrumenter for skolekorps. Korpsnett Norge vil oppfordre alle skolekorps til å søke om penger til innkjøp av nye instrumenter.

MÅLGRUPPE

Alle skolekorps i Norge kan søke om støtte fra Instrumentfondet. Med skolekorps menes musikkorps der minst ¾ av korpsets spillende besetning er i alderen 7-19 år.

Instrumentfond er en statlig støtteordning som forvaltes av Norges Musikkorps Forbund (NMF), men er selvfølgelig åpen for alle i målgruppen.

Søknadsfrist for korps tilknyttet Korpsnett Norge:

20. april 2024

Har dere lyst til å komme i gang med eller styrke obo og fagott i deres korps? Sjekk også ut Instrumenter i fokus. Søk gjerne om støtte til disse instrumentene via Instrumentfond, og ta gjerne kontakt med oss for å kobles inn i nettverket.

Hva kan du ikke søke støtte til?

 • Instrumenter kjøpt før 1. januar i år
 • Reparasjon av instrumenter
 • Noter, uniformer og annet korpsutstyr

NB: Generasjonskorps og amatørkorps kan dessverre ikke søke midler fra Instrumentfondet med mindre de tilfredsstiller kravet om at 3/4 av besetningen er i alderen 7-19 år.

Søknad:

Instrumentfondet forvaltes av NMF og søknaden skal sendes til instrumentfond@musikkorps.no.

NB: Sett korpsnett@korpsnett.no i kopifeltet når dere sender søknaden som en ekstra sikkerhet, så sjekker vi med NMF om søknaden er mottatt.

Eposten skal inneholde følgende:

 • Korpsnavn, organisasjonsnummer og korpsets adresse
 • Kontonummer
 • Navn på leder med telefon og e-post kontakt
 • Antall aspiranter og antall musikanter
 • Instrumenter det søkes om i prioritert rekkefølge
 • Søknadssum
 • Kort begrunnelse for hvorfor korpset skal bli prioritert
 • Vedlegg: Medlemsliste med fødselsdato og korpsets vedtekter

Søknader som ikke er levert innen fristen vil ikke bli behandlet.

Rapportfrist: 1. desember

Spørsmål: Ring 815 56 777 eller send en e-post til instrumentfond@musikkorps.no

Dere kan også kontakte oss i Korpsnett Norge på tlf. 944 22 908 eller epost korpsnett@korpsnett.no om dere har spørsmål om selve søknadsprosessen.