INSTRUMENTFOND

Instrumentfondet er tilskuddsordning for kjøp av instrumenter for skolekorps. Fondet er i år på ca 13 millioner kroner. Korpsnett Norge vil oppfordre alle skolekorps til å søke om penger til innkjøp av nye instrumenter.

MÅLGRUPPE

Alle skolekorps i Norge kan søke om støtte fra Instrumentfondet. Med skolekorps menes musikkorps der minst ¾ av korpsets spillende besetning er i alderen 7-19 år.

Instrumentfond er en statlig støtteordning som forvaltes av Norges Musikkorps Forbund (NMF), men er selvfølgelig åpen for alle i målgruppen.

Søknadsfrist: 1. april

Har dere lyst til å komme i gang med eller styrke obo og fagott i deres korps? Sjekk ut Instrumenter i fokus. Søk gjerne om støtte til disse instrumentene via Instrumentfond, og ta gjerne kontakt med oss for å kobles inn i nettverket.

Hva kan du ikke søke støtte til?

  • Instrumenter kjøpt før 1. januar i år
  • Reparasjon av instrumenter
  • Noter, uniformer og annet korpsutstyr

NB: Generasjonskorps og amatørkorps kan dessverre ikke søke midler fra Instrumentfondet med mindre de tilfredsstiller kravet om at 3/4 av besetningen er i alderen 7-19 år.

Søknad:

Instrumentfondet forvaltes av NMF og søknaden skal sendes til instrumentfond@musikkorps.no. Sett gjerne korpsnett@korpsnett.no i kopifeltet som en ekstra sikkerhet, så samarbeider NMF og Korpsnett Norge om å sikre at søknaden er mottatt.

Eposten skal inneholde følgende:

  • Korpsnavn
  • antall medlemmer under grensen for støtteordningen og antall medlemmer over grensen- adresse
  • e-post, organisasjonsnummer og kontonummer
  • Søknadssum, prioritering av instrumentene, pris (ca) på instrumentene
  • Om det er midler for andre inne i bildet
  • Dere bekrefter at dere er innenfor regelverket for støtteordningen

Søknader som ikke er levert innen fristen vil ikke bli behandlet. Søknadsskjema kan lastes ned fra denne siden. Rapportfrist: 1. desember

Spørsmål: Ring 815 56 777 eller send en e-post til instrumentfond@musikkorps.no