SAS - gratis instrumentfrakt

Som et ledd i fordelsprogrammet til Norsk musikkråd, der vi er medlemmer, kan du som medlem i Korpsnett Norge ta med instrumentet gratis når du er på reise uten ekstra kostnad.

I tillegg til vanlig bagasje (inntil 23 kg) kan du nå kostnadsfritt ta med deg et musikkinstrument på opptil 23 kg/158 cm (158 cm = lengde + bredde + høyde). NB: Musikkinstrumentet må registreres og bekreftes av SAS i forkant av reisen.

Les mer på SAS sine hjemmesider