Marsjering - filmer og annet opplæringsmateriell

Sammen med våre gode samarbeidspartnere arbeider vi i Korpsnett Norge med å utvikle lett tilgjengelig opplæringsmateriell i marsjering for dere som ønsker å vite mer om, eller vil øve mer på kunsten å marsjere, enten dere er dirigenter, korpsledere, tamburmajorer eller musikanter. Det gjør vi i form av filmer og instruksjonshefter. Så langt er 11 filmer og et intruksjonshefte ferdigstilt. Flere er under planlegging og produksjon.

Filmene 1 - 7 er produsert med støtte fra Dirigentløftet. Filmene 8 - 11 er produsert med støtte fra Dirigentløftet og Musikkens studieforbund. Grunnleggene marsjering - Instruksjonshefte 1 er skrevet med støtte fra LNU Aktivitetsstøtta - Herreløs arv.

I tillegg tilbyr vi regionale marsjeringskurs med kompetente og rutinerte instruktører. Filmene, heftet og seminarene henger sammen, men seminarene tar også for seg elementer som fortsatt ikke er ferdig produsert på film eller i hefteform, for eksempel sving og turn, korrekt instrumentføring osv. Ta kontakt om dere er interessert i seminar, eller om dere trenger tips til instruktører.

Filmene