Nytt repertoar for korps

Utvikling av nytt repertoar for korps er blant satsingene vi har i Korpsnett Norge. Og gjerne repertoar som enten er arrangert for spesielle besetninger som korps og strykere, repertoar som vi ønsker å få fram fra glemselen, eller repertoar som tilgjengeliggjør tradisjonsmusikk for korps.

Her kan du lese om våre tre spennende prosjekter Arvegods, K+O=S og vårt nyeste prosjekt Arvesølv. Mens de to førstnevnte allerede har nytt notemateriell tilgjengelig, er Arvesølv så og si i støpeskjeen. De første verkene der er ganske ferdigstilte, og vil etter hvert blir klare for publisering både i sin originale form og med tilpasninger som gjør dem tilgjengelige for moderne besetninger. Og det jobbes for å få fram enda mer repertoar fra glemselen og ut i konsertsalene.