Korps for alle

Korpsnett Norge mener at alle barn som har lyst, skal få muligheten til å spille i et skolekorps. Derfor startet vi opp prosjektet Korps for alle. Prosjektet har resultert i et inkluderingsverktøy i form av brosjyrer og kursopplegg for tillitsvalgte i korps.

Utenforskap er en stadig større utfordring i samfunnet. Flere og flere barn blir stående utenfor de frivillig organiserte fritidsaktivitetene. Det kan være mange årsaker til det. Derfor er det viktig å tenke gjennom hvordan situasjonen er i nærområdet til korpset. Er det mange barn fra familier med lav inntekt, eller er det språklige og kulturelle barrierer som hindrer dem i å delta. Eller kanskje det først og fremst er kommunikasjon og kunnskap om tilbudet som er utfordringen. Hva kan korpset gjøre for å redusere barrierene, slik at flest mulig kan få muligheten til å bli med. Korpsnett Norge har utarbeidet brosjyremateriell og kursopplegg som kan gjøre hverdagen enklere for korpsenes ledere og tillitsvalgte på dette området. Ta kontakt med oss om dere har spørsmål eller trenger råd og veiledning.

Korps for alle forside

Korps for alle er Korpsnett Norges prosjekt for inkludering og integrering.