ALLEMED.no

ALLEMED er et gratis nasjonalt verktøy som skal gjøre det lettere å inkludere alle barn og unge i fritidsaktivitet, uavhengig av familiens økonomi.

Verktøyet brukes til å skape diskusjon og finne gode løsninger på hva dere kan gjøre for å få alle med.

ALLEMED er utviklet med ønske om å øke kunnskap om utenforskap som følge av fattigdom blant barn og unge og øke inkluderingen av disse barna. Verktøyet vil også gi deg en konkret måte å jobbe med temaet og finne løsninger som fungerer hos dere.

Verktøyet gir deg en enkel måte å ta opp og arbeide med et tema som for mange kan være vanskelig å snakke om. Det er utviklet to ALLEMED-verktøy, et som er tilpasset for bruk i frivillige organisasjoner, og et som er tilpasset kommunesektoren.

Les mer på ALLEMEDs egen nettside her