Forsikring

Korpsnett Norge har en av musikklivets beste forsikringsavtaler gjennom If Skadeforsikring.


Avtalen inneholder alt det et korps eller ensemble trenger; instrumentforsikring, ulykkesforsikring og arrangørforsikring. Forsikringsavtalen er frivillig, men hele korpset må meldes inn i ordningen hvis dere velger forsikring.

Priser fra 2023:

Kr 145,- per medlem med instrument.
Kr 45,- per medlem uten instrument.

Forsikring gjennom Korpsnett dekker:

 • Instrumentforsikring: inntil kr 100.000,- pr. medlem
 • Ulykkesforsikring - kr 50.000,- ved død, kr 500.000,- ved invaliditet
 • Behandlingsutgifter inkl. tannskade med inntil kr. 25.000,-
 • Skadeforsikring utstyr/uniformer: Inntil kr 10.000,- pr medlem
 • Ansvarsforsikring: Dekker eventuell skade for tredje person under korpsets aktiviteter

Egenandelen ved skade er for tiden 1000 kroner.


I avtalen med If Skadeforsikring er det også mulig å tegne tilleggsforsikringene lagerforsikring og yrkesskadeforsikring, samt en egen meget gunstig instrumentforsikring for individuelle musikere.

NB: På grunn av spesielle juridiske forhold i USA og Canada, er ikke disse to landene fullt ut dekket i denne forsikringen. Korps som vil reise på tur dit må evt. kontakte If direkte evt. få tegnet en utvidet tilleggsdekning.

Lagerforsikring
Forsikringen gjelder utstyr som korpset vanligvis har på lager for inntil 500 000 kroner og dekker skade ved brann, vann, og innbrudd. Når korpset bruker utstyr fra lager dekkes dette av egen verdisakforsikring begrenset til 50 000 kroner. Verdisakforsikringen omfatter f.eks. fane, lydanlegg, noter og ekstra instrumenter. Den gjelder over hele verden og dekker skade når utstyret står på lager, brukes ute, er under transport og opphold underveis. Egenandelen ved skade er for tiden 4 000 kroner.

Pris per år: 1 850 kroner.

Yrkerskadeforsikring for dirigenter/instruktører
Når et korps har fast ansatt dirigent eller instruktør som korpset lønner, dvs. leverer lønns- og trekkoppgave for, er korpset pålagt å tegne yrkesskadeforsikring. Ta kontakt med Korpsnett Norge for ytterligere informasjon.

Pris per år: 300 kroner per ansatt.

Fremgangsmåte ved skade

 • Ved et skadetilfelle skal korpsets leder/kasserer så fort som mulig ta kontakt med Korpsnett sitt sekretariat, enten via e-post eller telefon, for å orientere forbundet om skaden.
 • Korpsnett Norge sender kort tid etterpå et skademeldingsskjema til korpsets kontaktsperson i saken. Dette returneres enten per e-post til korpsnett@korpsnett.no eller pr vanlig post.
 • Etter at sekretariatet har kontrollert at skademeldingen er fullstendig utfylt sendes den videre til If.
 • Medlemskorpset og Korpsnett Norge får en bekreftelse per e-post når saken er registrert hos If. Den videre kommunikasjonen i saken skjer mellom If og korpsets kontaktperson.
 • Saksbehandlingstiden hos If pleier å være av 2-3 virkedager.
 • Et eventuelt oppgjør overføres direkte fra If Skadeforsikring til kontonummeret korpset har oppgitt i skademeldingen.

Last ned vilkårene for forsikringsavtalen