Kulturrom

Kulturrom - den tidligere Musikkutstyrsordningen (MUO) er den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr og lokaler. Kulturrom skal sikre tilgang til rom med gode tekniske vilkår for øving om framføring av musikk, teater og dans over hele landet.

Søknadsfrister: 1. mars og 1. september.

Kulturrom (tidligere Musikkutstyrsordningen) har fire områder det kan søkes om tilskudd til, og som kan være relevante for korps.

Oppdatering 8. feb. 2022: Kulturrom har nå laget en egen nettside som spesifikt omhandler de områdene korpsene særlig kan søke på. Lenke til denne nettsiden nederst i saken.

Kulturrom gir tilskudd til:

  • Utstyr til fremføring- Dette tilskuddsområdet omfatter utstyr som skal benyttes i fremføringssammenheng, dvs. lydutstyr, lysutstyr og sceneteknisk utstyr og innretninger.

  • Utstyr til øving- Dette tilskuddsområdet omfatter utstyr som skal benyttes i øvingssammenheng og som kommer flere aktører i et fellesskap til gode. Musikkutstyrsordningen bruker standardsatser i tildelingen av en del grunnutstyr, men gir også tilskudd til annet øvingsutstyr basert på behov. Her er det mulig å søke om tilskudd til intrumentkjøp for store instrumenter. NB: gjelder kun korps som ikke kan søke tilskudd via Instrumentfondet.

  • Bygg og akustisk utbedring av arenaer- Dette tilskuddsområdet omfatter akustisk forprosjektrapport utarbeidet av fagakustiker for kartlegging av de akustiske forholdene, lydisolerende og romakustiske tiltak i lokaler til øving og fremføring, bygging av lokaler til øving, samt til øvingsbinger.

  • Øvingsbinge- En øvingsbinge er et ferdiglaget øvingslokale som leveres nøkkelklart. Øvingsbingen er lydisolert og akustisk tilpasset rytmisk musikk. Den skal utredes for tilpasning til andre kulturelle uttrykk.

Kulturroms side for tilskudd for korps finner du her