Veiledning

Korpsnett Norge bistår skoler, kulturskoler og skolekorps over hele landet med veiledning, kursing og utlån av instrumenter der det er ønske om å ta i bruk korpsinstrumenter i grunnskolens musikkundervisning. Det er denne aktiviteten vi i Korpsnett Norge har valgt å kalle klassekorps, men vi vet at samme type aktivitet har en rekke ulike benevnelser rundt om i landet. Om det kalles klasseorkester, blås i skolen, spill i skolen eller har fått andre navn, så er utgangspunktet noenlunde likt.

I år får cirka 1000 elever undervisning på korpsinstrumenter som en del av musikkundervisningen i grunnskolen gjennom de prosjektene vi har et engasjement i. Korpsnett Norge satser på klassekorps av flere grunner.

Den ene er at tilbakemeldingene fra skolene som gjennomfører et år med musikkundervisning på korpsinstrumenter er at det styrker skolens musikkundervisning, og at det er et supert tilbud for elevene.

Det andre er at det styrker bevisstheten om korps som fritidsaktivitet, og på den måten gir det økt rekruttering til de lokale skolekorpsene. Endel skolekorps har opplevd synkende medlemstall i noen år. Der det etableres klassekorpsundervisning i musikktimene er hovedtendensen at medlemsmassen stabiliserer seg, og antall medlemmer øker. Enkelte steder er det etablert helt nye skolekorps, eller korps nesten uten medlemmer har kommet seg på beina igjen som en følge av klassekorpsprosjekt i skolen.

Den tredje grunnen er noe vi har sett gjennom et annet prosjekt vi har gjennomført. Prosjektet Korps for alle var et inkluderingsprosjekt vi nylig har avsluttet, men som blir videreført gjennom det ordinære arbeidet i organisasjonen. Dette prosjektet, som ble gjennomført med støtte fra Kulturdepartementet, og i samarbeid med blant annet Telemarksforskning, avdekket at klassekorps egner seg særlig bra som tiltak for økt inkludering og integrering. Ettersom klassekorps er en del av grunnskolens ordinære musikkundervisning er det ingen ekstra kostnader for foreldrene. Det er heller ingen krav til egeninnsats fra foreldrene, men de er hjertelig velkommen på konserter og arrangement der klassekorpset inviteres til å spille. Gjerne i forbindelse med skolens juleavslutninger eller sommeravslutninger, for ikke å snakke om 17. mai.

Vi i Korpsnett Norge har arbeidet målrettet med utvikling av klassekorpsmetodikk, årsplaner og alt som ellers behøves for å komme i gang med slike prosjekt. Vi kan tilby kurs for lærere som skal undervise i klassekorps på skolen, vi kan veilede lederne i skolen, kulturskolen og korpset i forbindelse med oppstart og gjennomføring. Send oss en henvendelse på korpsnett (a) korpsnett.no så bistår vi gjerne.