Rammeplan for opplæring

Rammeplan for opplæring beskriver opplæringsarbeidet som foregår i Korpsnett Norge både på lokalt og nasjonalt plan. Her finner dere målsetning, hvordan arbeidet organiseres og hva som er satsningsområdene for inneværende periode.

All aktivitet i korps og andre musikkensembler gir deltakeren opplæring. Samspill i musikkensembler gir ferdigheter til den enkelte, til ensemblet og til samfunnet. Disse ferdighetene består av musikkfaglige, sosiale og demokratiske elementer, og alle disse ferdighetene får man praktisk opplærling i gjennom arbeidet i korps og andre musikkensembler.

Rammeplan for opplæring skal være et nyttig verktøy for medlemmer, tillitsvalgte og dirigenter i organisasjonen. Bruk den til inspirasjon, bevisstgjøring og planlegging. Kanskje kan den også gi dere gode argumenter til hvorfor akkurat korps er verdifult for lokalmiljøet og bør prioriteres av skole og lokalpolitikere? Mange av korpsene mottar voksenopplæringsmidler fra Musikkens Studieforbund. Rammeplanen skal sørge for at vi oppfyller kravene i voksenopplæringsloven, men er også nyttig for opplæring som ikke kvalifiserer til voksenopplæringsmidler.