Rekruttering og inkludering: brosjyrer og informasjonsmateriell

Her har vi samlet alt det materialet vi har utviklet med tanke på rekruttering og inkludering i korpsene. I tillegg til det vi selv har produsert av materiell, finner dere også lenker til nyttige, eksterne nettsider.

Eksterne ressurser til bruk i rekrutterings- og inkluderingsarbeidet