Støtte til arrangering av musikk - 10. november

Ønsker du å bidra til at norsk musikk fremføres? Hos NOPA kan du søke støtte til arrangering av musikkverk.

Nytt fra 2019 er at både komponister, tekstforfattere, forlag, arrangører, samt kor, korps og ensembler kan søke i ordningen.

Retningslinjer for tildeling

  • Det gis støtte til å skrive nye arrangementer til populærmusikk. Støtten gis til å dekke arrangørens honorar.
  • Opphaver til verket må være nålevende, og bosatt eller ha sitt virke i Norge
  • Musikkforlag og opphaver må ha gitt tillatelse til arrangering av originalverket, og bekreftelse på dette må vedlegges i søknadsskjemaet
  • Arrangementene skal kunne brukes av andre, og det vil bli lagt vekt på at det foreligger en musikkforlagsavtale eller tilsvarende for arrangementet
  • Søkere må ta utgangspunkt i eksisterende satser for arrangering
  • Musikkarrangørene skal være profesjonelle (dirigenter og andre må legge ved dokumentasjon på sitt virke som arrangør)
  • Det må foreligge en fremføringsdato for verket
  • Ordningen er ment å gi støtte til nye arrangementer av eksisterende verk, og ikke til nye komposisjoner
  • All bruk av verket skal innrapporteres til TONO

Søknadsfrist 10. november 2019.

Søknadsskjema, veiledning for beregning av komponisthonorar og liste over hvem som tidligere har fått støtte finner du på NOPAs nettsider:

Søknadsskjema og veiledning