Korpsnett Norge
- en engasjert medspiller

Erna korps 5

Ingen nye restriksjoner på øvelser

For å bekjempe spredningen av Covid-19 i befolkningen har helsemyndighetene den 28. oktober endret sine råd og anbefalinger. Men øvelser innen musikk og drill kan fortsette som før…

Nyhetsarkiv