Korpsnett Norge
- en engasjert medspiller

Tomme stoler oving foto Korpsnett Norge

SINTEF-studie: ikke høyere smitterisiko ved å spille enn å le og snakke

Det er ikke farligere å synge og spille enn å snakke og le. SINTEF, et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter, har sett på spyttdråpers fart og lengde ved sang, diktle…

Nyhetsarkiv