Korpsnett Norge
- en engasjert medspiller

Sommerkurs For Voksne

Sommerkurs for voksne avlyst i 2020 - ser fram mot 2021

2020-utgaven av Sommerkurset for voksne på Bjerkely er avlyst. Ikke uventet slik situasjonen er. Velkommen tilbake 28. juli - 1. august neste år.