Nyheter  Mandag 11. desember 2023

1,5 millioner fra Sparebankstiftelsen DnB til Unge utøvere 2024 - 2026

Vi takker Sparebankstiftelsen DnB støtten slik at vi kan fortsette vårt viktige utviklingsprogram for unge utøvere, tillitsvalgte, komponister og musikalske ledere i tre nye år.

Digitalt tildelingsdiplom edit

- Dette er gode nyheter og ikke minst en tillitserklæring til organisasjonen og arbeidet vi gjør fra Sparebankstiftelsen DnB , fastslår styreleder Morten Skaarer. - Nå kan vi fortsette det målrettede arbeidet vi gjør for å gi unge utøvere gode arenaer å utvikle seg på, gjennom ulike mentorprogram, kurs og andre tiltak.

Stipend, kurs og mentorordninger

De siste årene har Korpsnett Norge blant annet opprettet et eget UNG Komponist-stipend, det er utviklet både sommer- og helgekurs for unge utøvere, komponister og dirigenter, som eksempelvis det nasjonale sommerkurset vårt Valdres Sommerbrass i Innlandet og Lyngdalskursene helt sør i landet, og flere kan komme til.

Morten Skarer foto Skjalg Vold

Morten Skaarer, styreleder Korpsnett Norge

KUR Ambassadør

KUR - Korpsnetts Ungdomsråd har etablert et eget program for unge ledere og ung medvirkning under navnet KUR Ambassadør. Med denne tildelingen vil denne satsingen også være sikret i årene framover.

- Vi takker Sparebankstiftelsen DnN for tilliten, og lover å gjøre vårt til at flere unge utøvere får muligheten til å satse i årene som kommer, avslutter Skaarer.