Korps + orkester = sant

Prosjektet Korps + orkester = sant har som mål at skolekorps og strykeorkester med unge strykere skal kunne spille sammen og bli bedre kjent med hverandres klangbilder og form. Det er utgitt egne arrangementer for dette. KOS-serien er arrangementer tilrettelagt for samspill mellom skolekorps og strykeorkester. Arrangementene er skrevet slik at de tar hensyn til utfordringene med tonearter og balanse. KOS-serien er utgitt på Norsk Noteservice, Vigmostad & Bjørke AS, kommer i egne utgaver for skolekorps med brassbesetning og strykere, og for skolekorps med janitsjarbesetning og strykere. Notesettene kan bestilles via notebutikken.no.