Nyheter  Onsdag 13. mars 2019

Korps + orkester = musikk!

Med støtte fra Musikkens Studieforbund skal UNOF utvikle musikalske arrangementer for orkestre som spiller sammen med korps. Slik vil vi gjøre det lettere å få i gang spennende musikalske samarbeid.

Skrevet av Even Tømte, informasjonskonsulent i De Unges Orkesterforbund

Har musikere, trenger noter

Strykere fra kammerorkester, pluss blåsere og slagverkere fra korps, det blir jo et symfoniorkester! Eller vent, kanskje ikke helt? Et symfoniorkester har jo to eller tre klarinettister, ikke fem som i skolekorpset, og hva med sax og euphonium? Og 3. fiolin? Og ikke minst at korpsfolkene liker b-tonearter, mens strykerne foretrekker kryss! Kanskje har også den Mozart-symfonien som passer godt i nivå til styrkerne litt tynn blåsebesetning…

Mange strykeorkestre har lyst til å samarbeide med sitt lokale musikkorps, men det kan være vanskelig å finne egnede musikkarrangementer. På UNOFs ledersamling og dirigentkonferanse i januar, kom det opp et ønske om mer egnet materiale til dette formålet.

Pedagogisk utvikling

Det kan vi nå gjøre noe med! UNOF er så heldige å ha fått støtte fra Musikkens Studieforbunds midler til «Pedagogisk utviklingsarbeid». Pengene skal brukes til å kartlegge og utvikle materiale for samarbeid mellom strykeorkester og korps. Dette skal vi gjøre i samarbeid med Korpsnett Norge og Norges Musikkorps Forbund. Vi gleder oss til å se hva arbeidet bringer. Forhåpentligvis vil det føre til mange gode prosjekter der barn og unge i korps og orkester får gode musikalske opplevelser sammen!