Korpsnett Norge
En engasjert medspiller!

Garden

Om oss

Korpsnett Norge er en medlemsorganisasjon for musikkorps og og andre musikkensembler. Vi vil at alle barn skal få mulighet til å lære å spille og at alle lokalmiljø skal ha et musi…