Korpsnett Norge
- en engasjert medspiller

Instrumentbytte2

Lære bort, Lære best

KUR - Korpsnetts ungdomsråd arrangerer inviterer til et praksisbasert kurs hvor du lærer av deg selv og andre deltagere! Kom på kurset, ta med instrumentet og lær andre deltagere …