Nyheter  Tirsdag 14. november 2023

Kjell Stundal tildelt Korpsnett Norges høyeste utmerkelse

Tildelingen av Korpsnett Norges Hederstegn fant sted i forbindelse med feiringen av 50-årsjubileet til Bø Janitsjar søndag 12. november.

Prisutdeling Kjell

- Kjell Stundal var med å starte Bø janitsjar i 1973, og han er fortsatt styreleder i korpset etter 50 år. Uten Kjell sin innsats hadde det nok ikke vært et voksenkorps i bygda.
Det fastslår korpsets dirigent Sverre Jacobsen, som også trekker fram Kjells innsats i etableringen av Sommarlandfestivalen i 1991. Stundal stiller fortsatt opp på dugnad når korpsfestivalen, som også er åpen for kor og andre typer musikkensembler, skal gjennomføres.

Kjell Stundal Per Erling Lokken Foto Astrid Brockhus redigert

Per Erling Løkken (t.h.), nestleder i Korpsnett Norges landsstyre, delte ut hedertegnet til Kjell Stundal.

Kjell Stundal er den aller første som tildeles Korpsnett Norges Hederstegn, og det var nesteleder i landsstyret, Per Erling Løkken, som overrakte utmerkelsen.
- Kjell har hatt et stort hjerte for korpsbevegelsen gjennom alle år, ikke bare lokalt men også nasjonalt. For Korpsnett Norge har det blant annet resultert i 20 sammenhengende år med tillitsverv for organisasjonen, der Bø janitsjar er et av stadig flere medlemskorps.

Per Erling Løkken er klar på hvor enormt viktig innsatsen Kjell har lagt ned over mange år er.
- Frivilligheten og korpsbevegelsen er avhengig av ildsjeler som står på over tid for sitt lokale kultur- og musikkliv, slik Kjell gjør.

Løkken trekker fram prosjektet Arvegods som et eksempel på hva Kjell har fått til.
- I tillegg til korps har også Kjell en forkjærlighet for folkemusikken. Det var han som tok intitiativet til å få på plass prosjektet Arvegods Telemark, der to av våre fremste korpsarrangører, Fredrick Schjelderup og Torstein Aagaard-Nilsen, fikk i oppdrag å arrangere lokale folketoner for korps. Nylig ble for øvrig det ene stykket, Laling frå Bø i arrangementet til Fredrick Schjelderup, gitt ut på Norsk Noteservice, så nå er det tilgjengelig for alle korps over hele landet.

Stort engasjement for hele kulturfeltet

- Kjell har vært involvert i kulturlivet i kommunen helt siden hadde flyttet til bygda tidlig på 70-tallet, sier Sverre Jacobsen, dirigent for Bø Janitsjar og daglig leder for Sommarlandfestivalen. - Han har stor arbeidskapasitet, og sier aldri nei til å jobbe dugnad der det trengs. Han ser fort løsninger og ikke problemer og er en ukuelig optimist. Kjell har mange personlige egenskaper som han har tatt i bruk for å oppnå store nyvinninger for kulturbygda. Jeg vil også påstå at uten Kjell sin iherdige innsats, er det ikke sikkert Gullbring kulturanlegg hadde sett dagens lys i 1994. Han var også pådriver til å få kinoen inn i Gullbring og klarte det i 12.time siden kinoen ikke var tenkt inn i huset. Han var også med å samle inn penger samt og snekre tilbygget til huset som blant annet brukes til lagerplass for de frivillige.

Her er noe av alt det andre Sverre Jacobsen mener Kjell Stundal har bidratt sterkt til å få i gang:

  • Kjell var med å etablere den kommunale musikkskolen på 80-tallet.
  • Kjell var med å etablere Bø lyd og scene på 80-tallet, og han sitter fortsatt i styret som kasserer.
  • Kjell var med å etablere Bø musikkråd (i dag Bø kulturnettverk) på 80-tallet, og han er i dag styreleder.
  • Kjell var med iniativtaker og var med å stifte to store festivaler i kommunen; Telemarkfestivalen og Sommarlandfestivalen. Den dag i dag jobber han fortsatt dugnad for festivalene.
  • Kjell har vært opptatt av å samle kulturlivet gjennom sin jobb som studierektor i Telemark kulturnettverk og dermed sikret arbeidsplasser i bygda. Deriblant Telemarkonsertar og Folkemusikkarkivet.
  • Kjell har også et hjerte for folkemusikken. Han har vært leder i Telemark folkemusikklag.
  • Kjell er hjernen bak Sørnorsk folkemusikksenter.
  • Den nyetablerte konsertklubben «Nye Sjodar folkemusikkscene» var han med å starte etter at han hadde lagt ned over et årsverk i dugnadsinnsats med sin kunnskap om snekring. Uten Kjell sin snekkerkunnskap, hadde ikke Sjodar blitt slik det framstår i dag. Sjodar har blitt et moderne hus med tilrettelagt dansegulv etter mal fra Riksscenen.

Korpsnett Norges Hederstegn - statutter

1) Korpsnett Norges hederstegn er Korpsnett Norges høyeste utmerkelse og tildeles medlemmer som har gjort en særlig, uegennyttig innsats for organisasjonen ut over det man kan forvente.

2) For å kunne tildeles hederstegn må innsatsen ha vart over tid, og ha vært til gunst for a) et eller flere av Korpsnett Norges lokallag eller b) for organisasjonen nasjonalt eller c) en kombinasjon av disse.

3) Den som tildeles hederstegnet må ha vært tilknyttet organisasjonen som medlem eller dirigent. Det er også mulig å tildele hederstegnet til personer utenfor organisasjonen, men som over lang tid har lagt ned en uegennyttig innsats til beste for et av Korpsnett Norges lokallag, eller til beste for hele organisasjonen nasjonalt.

4) Hederstegnet består av et innrammet diplom i A4-størrelse signert av daglig leder og styreleder eller deres stedfortredere, samt en egen medalje spesielt laget til formålet.

______

* Hederstegnet erstatter Korpsnett Norges vimpel som organisasjonens fremste utmerkelse for ekstraordinær innsats.