Arvegods

Arvegods er en satsing på å få tilgjengeliggjort tradisjonsmusikk for nye besetninger. Det er arrangert musikk fra Nordmøre, Akershus, Telemark, Valdres og Sogn og Fjordane.

Det hele startet med arrangementene fra Nordmøre og Akershus i 2011. Flere av disse arrangementene har satser som er for kor, korps og kor eller mindre ensemblebesetninger.

Arrangementene fra prosjektene i Telemark, Valdres og Sogn og Fjordane finnes som oftest enten i en janitsjarutgave og en brassutgave eller de er skrevet for fleksible besetninger. Mange av arrangementene har skolekorps som hovedmålgruppe, men de er absolutt spillbare for voksne også.

Arrangørene

Vi har engasjert en rekke dyktige arrangører for å arrangere stykkene, og de har også vært svært delaktige i prosessen med å velge ut hvilke stykker de ville arrangere.

Nordmøre: Peter Wergeni og Øystein Sandbukt
Akershus: Even Kruse Skatrud
Telemark: Torstein Aagaard-Nilsen og Fredrick Schjelderup
Valdres: Bjørn Magne Nyhagen, Rohan Sandemo og John Philip Hannevik
Sogn og Fjordane:
Fredrik Standnes Thorsen og Jan Roger Øren

Nordmøre og Akershus

De to første seriene med noter er basert på tradisjonsmusikk fra Nordmøre og Akershus og er arrangert for korps og kor, med full besetning eller inndelt i mindre ensembler. Hovedhensikten er å gi kor og korps gode muligheter for samarbeide om god musikk, basert på folketoner og tradisjonsmusikk fra eget fylke og fra øvrige deler av landet. Disse to seriene kom i stand som et samarbeid mellom Korpsnett Norge og Norsk Sangerforum.

Notesettene fra Akershus og Nordmøre selges direkte av oss til mellom 400 og 600 kr, og medlemmer av Norsk Sangerforum og Korpsnett Norge får 50% avslag. Send epost til post@arvegods.no eller telefon 944 22 908 for bestilling.

Telemark, Valdres og Sogn og Fjordane

De siste årene er det utarbeidet tre nye serier, en basert på tradisjonsmusikk fra Telemark (voksenkorps janitsjar/brass),, en basert på tradisjonsmusikk fra Valdres (skolekorps brass/janitsjar/flex) og en basert på folketoner fra Sogn og Fjordane (skolekorps brass/janitsjar/flex).

Disse tre seriene er rene korpsprosjekter som har blitt mulige gjennom støtte fra Norsk Musikkråd - Frifond kompetanse og aktivitet.

Vil du vite mer om disse stykkene kan du ta kontakt med oss i Korpsnett Norge eller direkte med arrangørene som selv står for evt. salg av stykkene som ikke er utgitt på forlag.

Følgende stykker er arrangert fra Telemark (2019)

  • Fra Telemark - basert på folketoner etter Gregar O. Nordbø og Kristiane Lund - arr: Torstein Aagaard-Nilsen
  • Heit du fa'e min - arr: Fredrick Schjelderup
  • Laling (frå Bø)- arr: Fredrick Schjelderup*

* Laling (frå Bø) er nå utgitt på Norsk Noteservice og er tilgjengelig her for janitsjarbesetning og her for brassbesetning på notebutikken.no..

Følgende stykker er arrangert fra Valdres (2020)

  • Langeberglåtten - arr: Bjørn Magne Nyhagen
  • Halling etter Ulrik Jensestogun - arr: John Philip Hannevik
  • Rotneims Knut - arr. Rohan Sandemo
  • St. Thomasklukkelåtten etter Olav Moe, Ola Grihamar m.fl. - arr: Bjærn Magne Nyhagen (denne deles med Sogn og Fjordane).

Følgende stykker er arrangert fra Sogn og Fjordane (2021)

  • Folketone frå Årdal - Dokka gjekk over golvet til dans - arr: Jan Roger Øren
  • Lover nu Herren - bygd over et arr av Johan Kvandal (med tillatelse fra Norsk Musikkforlag)- Fredrik Stangnes Thorsen

Kontakt oss via post@arvegods.no eller ring oss på telefon 944 22 908 om dere er interessert i stykkene, eller ønsker mer informasjon om dem.