Instrumentene i korpset - en film til bruk i arbeidet med inkluderende rekruttering

Denne filmen er produsert i forbindelse med prosjektet Inkludering i korps. Formålet er å vise hvilke instrumenter man kan spille i korps, og målgruppen er først og fremst foreldre/foresatte og andre som ikke kjenner til korps som fritidsaktivitet fra før.

Filmen egner seg ekstra fint til bruk i for eksempel foreldremøter, informasjonsmøter korpset inviterer til osv. Filmen er produsert av Korpsnett Norge i samarbeid med Det Norske Blåseensemble, og ble til med støtte fra Inkluderings- og mangfoldighetsdirektoratet.

Instrumentene i korpset ill foto
Spill av video

I tillegg til denne filmen er det produsert en brosjyre som foreløpig er publisert på 14 språk. Brosjyrene er også tilgjengelige som lydfiler for de som heller vil høre hva som står der.

Brosjyrene finner du her