Utlånsinstrumenter

Med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB har Korpsnett Norge en utlånsordning for korpsinstrumenter. Instrumenter kan lånes ut dersom vi har tilgjengelig. Søknadsfrist for andre tildelingsrunde er 15. januar 2024.

Korpsnett Norge har, med støtte fra Sparebankstiftelsen DnB, gleden av å kunne utlyse en ny søknadsrunde om utlånsinstrumenter til korps, skoler og kulturskoler som ønsker å starte opp med, eller allerede er i gang med klassekorpsprosjekter, men der det mangler instrumenter for å komme igang.

I ordningens formål heter det:

  • Utlånsordningens formål er å gjøre egnede instrumenter tilgjengelige for musikkorps, skoler og kulturskoler som ønsker å drive klassekorpsundervisning.
  • Ordningen skal stimulere til opprettelse av nye klassekorps.
  • Klassekorps skal styrke skolens musikkundervisning, styrke rekrutteringen til musikkorps og bidra til opprettelse av skolekorps i områder der dette ikke finnes.
  • Målgruppen for utlånsordningen er musikkorps, skoler og kulturskoler som trenger instrumenter til bruk i klassekorpsundervisning.

I søknadskriteriene står det blant annet:

  • Med klassekorps menes som utgangspunkt prosjekter der musikkundervisningen i grunnskolens 3. eller 4. klassetrinn gjennomføres på korpsinstrumenter, eller med korpsinstrumenter som en vesentlig hovedsatsing gjennom et helt skoleår. Andre klassetrinn eller klassesammensetninger med flere trinn sammen på fådelte skoler er også mulig.
  • Ordningen er organisasjonsuavhengig for korpsene, alle korps i landet kan søke.
  • Prosjekter som har fått tildelt utlånsinstrumenter fra oss tidligere år, kan søke om ny supplerende tildeling om det er behov for det.
  • SFO-/AKS-korps, og prosjekter av kortere varighet faller utenfor ordningen.

________________________________________________________

Instrumentene tildeles som utlån, og vil være gratis* for de som mottar instrumentene.For at flest mulig prosjekter skal kunne komme igang, vil prosjekt der det allerede finnes noen tilgjengelige instrumenter lokalt, men der ekstra instrumenter er nødvendig for å komme i gang bli prioritert.

Søknadsfrist andre tildelingsrunde: 15. januar 2024

  • Søknaden sendes til: korpsnett@korpsnett.no og merkes Klassekorpssøknad samt navn på søkerorganisasjonen i emnefeltet.
  • Både Søknadsskjema og Instrumentbehov-vedlegget må være med i eposten for at søknaden skal kunne behandles.

________________________________________________________

* Det er krav om forsikringordning (her finnes det ulike løsninger, og låntakeren velger fritt hvilken løsning man ender opp med). Det er også låntakeren som står for kostnadene som gjelder normalt, nødvendig vedlikehold og lagring av instrumentene.

Selv om vi ikke skulle ha ledige utlånsinstrumenter kan vi tilby oppstartsveiledning for grunnskole- og kulturskoleledere og tillitsvalgte i skolekorpsene. I tillegg kan vi bistå med kurs og veiledning for lærere som skal i gang med klassekorps i musikktimene.

Ta kontakt på korpsnett(a)korpsnett.no for mer informasjon

Her kan dere søke om utlåsninstrumenter