Politiattest

For å forhindre seksuelle overgrep anbefaler Korpsnett Norge å innføre rutiner for innhenting av politiattest for frivillige eller ansatte som jobber med barn og unge.

Frivillighet Norge, som Korpsnett Norge er medlem av, har utarbeidet en nyttig veileder for frivillige organisasjoner som har vedtatt å innhente politiattest. Veilederen skal fungere som en ressurs for organisasjoner som ønsker å innhente politiattester fra sine frivillige og/eller ansatte. I veiledningen vil du finne reglementet rundt innhenting av politiattester og forslag til rutiner rundt innhenting og bruk av politiattester i frivillige organisasjoner. Veiledningen er laget for organisasjoner som allerede har vedtatt å innhente politiattester. Forslagene til rutiner for innhenting er generelle og vil derfor ikke passe alle organisasjonsformer og -størrelser.

Les mer på sidene til Frivillighet Norge Søk politiattest her