Tilskudd

Korpsnett Norge forvalter Frifond og søker om mva-kompensasjon på veiene av våre medlemmer. Medlemmer kan også få voksenopplæringsstøtte fra Musikkens studieforbund og søke Instrumentfond via Norges musikkorps forbund.

I tillegg har de fleste kommuner kultur- og/eller frivillighetsmidler korpsene kan søke på. Trenger du veiledning på en prosjektsøknad? Ta kontakt