Korpsmedlemsskap

INNMELDING I KORPSNETT NORGE (KORPS)

Ønsker dere å tegne dere på den frivillige forsikringsordningen vår?

Korpsnett Norge har en av musikklivets beste forsikringsavtaler gjennom If Skadeforsikring. Avtalen inneholder alt det et korps trenger; instrumentforsikring, ulykkesforsikring, arrangørforsikring.

Fylles ut hvis dere har valgt forsikring

*Fylles ut hvis dere har valgt forsikring

Bruker dere styreweb fra før?
Hvilken besetning har dere?

Alle korps skal kunne kontaktes via e-post.