Varslingsplakaten

Hvordan varsler jeg i Korpsnett Norge?

Korpsnett Norge (KNN) skal være en trygg organisasjon hvor den enkeltes integritet og grenser respekteres. Likeverd, inkludering og respekt er viktige verdier for oss. Vi tar avstand fra diskriminering, trakassering og mobbing, og hvis du opplever dette, vil vi at du skal melde ifra for å hindre at det skjer igjen!

Hva er det å varsle?

Å varsle er å si ifra om noe som ikke er greit, noe som føles ubehagelig eller skremmende eller handlinger som er ulovlig.

Hva kan jeg varsle om?

Du kan si ifra om noe du har opplevd selv eller som har skjedd med andre, noe du har blitt fortalt eller som du har sett. Du kan varsle uansett om personen som er utsatt eller den som har gjort noe er medlem i KNN.

Du kan melde ifra om hendelser du tenker er veldig alvorlige eller som egentlig ikke er så farlig, men likevel ikke helt greit. Ingenting er for lite eller for stort!

Eksempler på kritikkverdige forhold du burde si ifra om:

• Lovbrudd og brudd på KNNs retningslinjer
• Mobbing, diskriminering og rasisme
• Seksuell trakassering og overgrep
• Økonomisk mislighold og korrupsjon

Hvem kan varsle?

Alle medlemmer, tillitsvalgte og andre som har informasjon om kritikkverdige forhold i KNN eller i medlemskorpsene.

Hvordan varsler jeg?

I korpset varsler du til styreleder eller en annen i styret som du stoler på. Synes du det er vanskelig å varsle ditt eget korps, kan du varsle til daglig leder i KNN.

Kritikkverdige forhold i KNN varsles til daglig leder. Om varselet gjelder daglig leder, sier du ifra til styreleder. Synes du det er vanskelig å varsle alene må du gjerne be noen du stoler på om å bli med deg og varsle.

Varsling kan skje både skriftlig og muntlig eller be om et personlig møte for å fortelle hva som har skjedd. Meld fra på den måten du er mest komfortabel med!

Om du sier ifra skriftlig er det fint om du skriver hvem du er, hva du ønsker å melde fra om og hvem som har gjort det du ønsker å varsle om.

Hva skjer når jeg har varslet?

Varslere i KNN vil alltid bli tatt på alvor og behandlet fortrolig.
Det er arbeidsutvalget (styreleder, nestleder og daglig leder) som håndterer varslingssaker hos oss. De har ansvar for å få klarhet i saken.

Som regel vil de ta en samtale med deg kort tid etter at du har sendt inn varselet. Deretter vil de snakke med andre som kan vite noe om saken og den/de du har varslet om. Etter å ha fått som mye informasjon som mulig, vil arbeidsutvalget avgjøre om det som har skjedd er et brudd på KNNs retningslinjer og hvilke reaksjoner det eventuelt skal få for dem som har brutt retningslinjene.

Mens saken håndteres vil vi holde deg oppdatert og ivareta deg som varsler gjennom prosessen.

Varslingsplakaten bygger på LNUs ressurser for trygge organisasjoner. Les mer på https://trygg.lnu.no.