KOMP - 25. februar

KOMP er en støtteordning for kortere kurs, opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak innenfor de rytmiske sjangerne som rock, jazz, norsk og samisk folkemusikk, verdensmusikk, blues, viser, hiphop etc.

Det kan søkes om støtte til kortere opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak som styrker og utvikler aktivitet, utøvelse og kvalitet innenfor de rytmiske sjangerne som rock, jazz, norsk og samisk folkemusikk, verdensmusikk, blues, viser, hiphop etc.

Merk at dette er en sjangerstøtteordning og at prosjektet dere søker om må være innen sjangrene som er nevnt ovenfor.

KOMP forvaltes av Norsk musikkråd. Mer informasjon og link til søkandsportal finner dere på Norsk musikkråds nettsider

Informasjon og søknad