Landsmøteprotokoller

Korpsnett Norge har landsmøte hvert annet år. Nedenfor kan du laste ned landsmøteprotokoll for de siste årene.